Kontakty

Bc. Helena Marečková, DiS.

Bc.  Helena Marečková, DiS.
Tel.: 733 741 390
Asistent - koordinátor prorodinných aktivit

Je přímo podřízena vedoucímu střediska, zodpovídá za koordinování členů svého týmu a za kvalitu služeb poskytovaných klientům. Rovněž je zodpovědná za vedení dokumentace a evidenci statistických údajů centra. Propaguje zařízení, spolupracuje s ostatními návaznými službami, účastní se odborného kolegia prorodinných služeb Diecézní charity Brno.

Absolventka CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. V roce 2006 ukončila bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce na CMTF UP v Olomouci. V roce 2001 absolvovala sociálně psychologický výcvik v Pedagogickém centru v Jihlavě. Absolvovala vzdělávací kurz PMS ČR Pomoc obětem trestných činů v praxi sociální práce (40 h) a Koučovací přístupu v praxi sociální práce (40 h), návazně Techniky koučovacího přístupu v sociální práci (16 h).

Seznam služeb

Centrum podpory rodin Ruth - Asistent - koordinátor prorodinných aktivit