Kontakty

Azylový dům pro matky s dětmi Blansko

Tel.: 516 411 400
Sladkovského 2b, Blansko, 678 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Logo OPZ barevné

Naším posláním je poskytnutí podpory a pomoci ženám, matkám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Podporovat je k tomu, aby byly schopny žít smysluplný život v přirozeném prostředí.

Naším cílem je žena, matka, která je schopna řešit samostatně obtížné životní situace a problémy a řádně pečovat o své děti.

Pomáháme rodinám s dítětem/dětmi - ženám s dětmi a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Službu poskytujeme nepřetržitě, ubytováváme po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
Do služby můžeme přijmout 24 osob, k dispozici máme 8 pokojů s celkem 24 lůžky, přičemž 1 matka s dítětem/ dětmi = 1 pokoj.

Konkrétní informace pro zájemce o službu:
Před přijetím do služby vede pracovnice se zájemkyní o službu vstupní rozhovor, během něhož zjistí, zda zájemkyně spadá do cílové skupiny a pokud ano, pomůže se sepsáním žádosti o nabízenou službu. V rámci hovoru zjišťuje sociální pracovnice nebo vedoucí služby, zda žadatelka splňuje podmínky poskytnutí služby a co z nabídky naší služby by ráda využila, např. zda opravdu spadá do cílové skupiny, zda chce aktivně spolupracovat a podílet se na úhradě stanovené zákonem, a zdali má či nemá zájem o poskytnutí anonymity při vystupování před ostatními uživatelkami služby.

Smlouvu o poskytnutí sociálních služeb azylového domu dojednává vedoucí služby a podepisuje uživatelka a vedoucí služby. O přijetí do azylového domu rozhoduje vedoucí služby. Smlouva se uzavírá písemně, na dobu určitou. Smlouva může být prodloužena postupně, a to zpravidla na dobu nepřesahující jeden rok.

Oblasti pomoci a podpory

 • Základní informace a poradenství
 • Podpora pracovního uplatnění
 • Pomoc s finančním zabezpečením
 • Pomoc s vyřízením osobních dokladů
 • Podpora kontaktu se společenským prostředím
 • Posilování rodičovských kompetencí
 • Pomoc s navazujícím bydlením
 • Podpora matek při péči o děti

 

Zásady poskytování služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Pomoc vychází z individuálně určených potřeb
 • Na uživatele působíme aktivně a podporujeme rozvoj jejich samostatnosti
 • Motivujeme uživatele k řešení nepříznivé sociální situace
 • Podporujeme sociální začleňování
 • Poskytujeme bezpečný a důvěrný prostor
 • Aktivně a s respektem nabízíme odbornou pomoc

Za službu je vybírána úhrada stanovená dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Těhotná žena uhradí 120,- Kč/den; matka 90,-Kč/den; dítě 50,-Kč/den.

Ke stažení pro zájemce o službu
Źádost o soc.službu_ADBK.pdf  
Zdravotní potvrzení_ADBK.pdf

Centrum "PRO" Blansko
Azylové domy
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400
e-mail: matka-dite@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Lenka Šebelová
zařízení poskytovatele: Centrum "PRO" Blansko
identifikátor služby: 3296431
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 204
IČO: 44 99 02 60

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.