Kontakty

Azylový dům pro matky s dětmi Boskovice

Tel.: 516 411 966
Dukelská 12b, Boskovice, 680 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Logo OPZ barevné

Posláním sociální služby Azylové domy je poskytnout ubytování matkám/ženám s dítětem/dětmi a těhotným ženám (dále jen matky/ženy s dětmi), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízet jim individuální pomoc a podporu, aby s využitím vlastních schopností vyřešily svou sociální situaci.

Cílem této služby je, aby se matky/ženy s dětmi, dokázaly postarat o sebe a své děti (zajistit základní potřeby dětí, dbát na dodržování školní docházky, zvládat vedení domácnosti), zajistit a vést samostatný plnohodnotný život v běžné společnosti (mít bydlení, zajistit si příjem-umět si vyřídit sociální dávky nebo mít práci, umět hospodařit s penězi).

Službu poskytujeme nepřetržitě.
Kapacita azylového domu je 27 lůžek.
Do azylového domu přijímáme matky/ženy s nezaopatřenými dětmi (do 26 let), těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydleni.

Ženám nabízíme

  • Pomoc při zajištění stravy (vytváříme podmínky pro samostatnou přípravu nebo nabízíme pomoc s přípravou stravy)
  • Ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok (vytváříme podmínky pro osobní hygienu, pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla)
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Pomoc při vyřizování osobních záležitostí
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
  • Základní sociální poradenství

Zásady služby

  • Podporujeme samostatnost klientek
  • Dodržujeme jednotné pracovní postupy
  • Máme individuální přístup ke každé klientce

Pracovnice azylového domu klientky podporují na cestě k dosahování jejich cílů v rámci individuálního plánování od počátku pobytu na AD.

Za službu vybíráme úhradu stanovenou dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Matka hradí 90 Kč/den, dítě 50 Kč/den. Těhotná žena hradí 120 Kč/den. V ceně jsou započítány poplatky za topení, spotřeba elektriky, plynu, vody, půjčování elektrospotřebičů, včetně půjčování automatické pračky a sušičky.

Ke stažení pro zájemce o službu
Žádost o poskytnutí sociální služby.pdf
potvrzeni o zdravotnim stavu_AD_Bosk.pdf
cenik_AD_Bosk..pdf

Centrum "PRO" Boskovice
Azylové domy

Dukelská 2265/12b, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 966
mob.: 737 230 843
e-mail: matka-dite.boskovice@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Jana Kaštovská
zařízení poskytovatele: Centrum "PRO" Boskovice
identifikátor služby: 9978647
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/010, VS 212
IČO: 44 99 02 60

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.