Kontakty

BARÁK nízkoprahový klub

Tel.: 608 609 466
Mládežnická 229, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca
Bc. Kateřina Košťálová - koordinátorka projektu, sociální pracovnice
Bc. Klára Kosíková, DiS. - sociální pracovnice
Zuzana Pavlíková, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Lenka Procházková - sociální pracovnice
Veronika Lukáčová - pracovnice v sociálních službách
PhDr. Soňa Cpinová - supervizorka