Kontakty

Domácí zdravotní péče

Tel.: 545 230 467
Žižkova 3, Brno, 602 00
Vedoucí služby: Blanka Šlancarová - zdravotní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru
Fakultativní služby: NE

Domácí péče (Charitní ošetřovatelská služba) je určena všem nemocným, kteří potřebují odbornou zdravotní péči, kterou lze poskytovat v jejich vlastním sociálním prostředí (doma, případně u rodiny nebo v sociálních pobytových zařízeních).

Péče u pacienta je poskytována na základě indikace praktického lékaře, nebo odborného lékaře při ukončení hospitalizace. Lékař určuje dle zdravotního stavu četnost, druh návštěvy a zdravotnický úkon. Péči poskytují registrované zdravotní sestry.

Seznam lidí

Eva Dostálová - zdravotní sestra
Blanka Šlancarová - zdravotní sestra
Hana Blechová - zdravotní sestra
Bc. Jana Holubová - zdravotní sestra
Radmila Ondráčková - zdravotní sestra
Zuzana Písaříková - zdravotní sestra
Irena Plevová - zdravotní sestra
Anna Vaňková - zdravotní sestra
Marcela Vlčková - zdravotní sestra