Kontakty

Domov pokojného stáří Kamenná

Tel.: 543 212 845
Kamenná 29, Brno, 639 00
Vedoucí služby: Mgr. Andrea Slavíčková, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity

Seznam lidí

Zuzana Malachová - sociální pracovnice
Mgr. Andrea Slavíčková, DiS. - vedoucí zařízení
Jana Ondráčková - účetní
Marie Kristenová, DiS. - sociální pracovnice
Iva Kadaníková - vrchní sestra