Kontakty

Paprsek naděje-Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč

Tel.: 568 420 200, 776 274 311
Gen. Sochora 705/2, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Tomáš Barák, DiS. - vedoucí Střediska sv. Benedikta
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Ambulantní formu služby poskytujeme uživatelům od 18 do 70 let s bydlištěm v okrese i mimo okres Třebíč.

Terénní formu služby poskytujeme v rámci okresu Třebíč a také na místě, kde se uživatel přirozeně nachází, v dojezdové vzdálenosti 40 km od Třebíče v kraji Vysočina, pokud uživatel do budoucna plánuje návrat do okresu Třebíč.

Seznam lidí

Mgr. Tomáš Barák, DiS. - vedoucí Střediska sv. Benedikta
Mgr. Jindřiška Šmejkalová - koordinátorka Paprsku naděje, sociální pracovnice
Mgr. Lenka Peroutková - sociální pracovnice
Mgr. Michaela Křížová - sociální pracovnice
Šárka Tomanová, DiS. - sociální pracovnice
Radka Kašpárková - pracovnice v sociálních službách
Bc. Kristina Šidlová - pracovnice v sociálních službách