Kontakty

Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce

Tel.: 775 950 094
Stromořadní 8, Břeclav, 690 02
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, psychologická pomoc, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Prevence sociálního vyloučení uživatelů drog.

Seznam lidí

Bc. Hana Hajduchová - sociální pracovník - vedoucí