Kontakty

Vykročit z kruhu

Tel.: 737 230 833
Bartošova 1, Blansko, 678 01
Cílové skupiny: osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Logo OPZ barevné

„Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat." S. Rinpočhe

Lidem s duševními obtížemi nabízíme pomoc se začleněním do společnosti.
Postupujeme po jednotlivých krocích, s maximální podporou individuálně či skupinově.
Půjdeme s vámi. 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení osob s duševním onemocněním na trhu práce. Díky projektu pomůžeme zapojeným lidem stabilizovat problémy. Podpoříme je při rozvoji jejich kompetencí a dovedností, které získávání i udržení zaměstnání usnadní.

Komu je náš projekt určen?

Osobám s duševními obtížemi od 18 let, které mají z důvodu svého onemocnění problém zapojit se do běžného života, cítí se osamoceni, obtížně hledají zaměstnání, mají problémy se vztahy v rodině či svém okolí.

Nabízíme

 • Poradenství a konzultace
 • Svépomocné a svépomocné vzdělávací skupiny
 • Pomoc a doprovázení patronů projektu

S čím vám můžeme pomoci

S pracovním životem:

 • Najít práci, která odpovídá vašim schopnostem, možnostem a dovednostem
 • Se zaškolením a naučením všeho, co v nové práci budete potřebovat
 • S uspořádáním pracovního dne, nácviku práce na různých tréninkových místech
 • S hledáním adekvátního zaměstnání s jasně stanovenými pravidly
 • S vyhledáním co nejlepšího zaměstnání v rámci individuality člověka (upravená pracovní doba, zaměstnání odpovídající vašim zájmům apod.)
 • S podporou přímo v zaměstnání
 • S nácvikem pracovního pohovoru a se sepsáním profesního životopisu, motivačního dopisu atd.

S osobním životem:

 • Zlepšit vztahy ve vašem okolí a navázat nové
 • S hledáním vlastních koníčků a zájmů
 • S hledáním vlastního bydlení
 • S organizací běžných denních činnosti a celkového uspořádání dne
 • S řešením osobních problémů za pomoci odborníků
 • Pomoc při rozboru vaší ekonomické situace
 • Umožnění setkání s ostatními osobami s podobnými problémy – možnost sdílet své zkušenosti, obavy, úspěchy apod.
 • Pomoc s vytyčením a následným dodržováním stanovených cílů (práce po jednotlivých krocích, tvorba individuálních plánů)
 • Při hledání vhodné podpory – ve státních i neziskových organizacích (např. úřady, instituce)
 • Zajistit potřebné lékařské vyšetření

Poradenství vám poskytne

 • Právník
 • Psycholog
 • Sociální pracovník
 • Sestra pro psychiatrii

Poradenství poskytujeme na adrese:
Blansko – Radovánek, Bartošova 1
Boskovice – U Lázní 1734, Boskovice

Objednat se můžete:
telefonicky – 737 230 833 (pondělí-pátek: 8:00-16:00)
osobně – Bartošova 1, Blansko (pondělí-pátek: 8:00-10:00)
e-mailem - X8El5b54XhEE.9enW7c-S-5f%dBhT65j4mnhTj

Projekt je pro klienty bezplatný – je hrazen finančními prostředky z OPZ a ESF.

Vykročit z kruhu
Bartošova 1, 678 01 Blansko
mob.: 737 230 833
e-mail: X8El5b54XhEE.9enW7c-S-5f%dBhT65j4mnhTj
vedoucí projektu: Barbora Borůvková

Projekt „Vykročit z kruhu“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006418 je hrazen finančními prostředky z Evropského sociálního fondu a z Operačního programu Zaměstnanost.