Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Foto: Richard BoudaNaše služby

Na základě hodnot křesťanské lásky k bližnímu a vědomí lidské důstojnosti nabízí Diecézní charita Brno (DCHB) pomocnou ruku velké škále skupin lidí v nouzi. Komu všem DCHB pomáhá najdete v přehledu cílových skupin. Podrobné informace o jednotlivých službách najdete ve Výročních zprávách DCHB  

 

Služby oblastních charit brněnské diecéze 

(po kliknutí vstoupíte na rozcestník oblastních charit)

Přímo pod sekretariátem Diecézní charity Brno (SE DCHB) pak fungují následující oddělení a služby:

Služby Brno

Počínaje 1. lednem 2014 zanikla Oblastní charita Brno jako organizační jednotka. Služby, které poskytovala, se sloučily se Sekretariátem DCHB a vznikl tak nový útvar nazvaný Sekretariát DCHB - Služby Brno se sídlem na tř.Kpt.Jaroše 9. Vedoucím nového útvaru se stal PhDr. Petr Horehleď.

Oddělení humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a krizového řízení

Pomáhá obětem nenadálých krizových situací v ČR i v zahraničí.

Síť dobrovolnických center

Koordinuje dobrovolnickou činnost oblastních charit a aktivně zapojuje dobrovolníky do pomoci lidem v nouzi.

Charitní linka důvěry

Pomoc lidem, kteří vyhledali odbornou telefonickou pomoc, protože nemohou nebo nedokáží zvládnout svoji nepříznivou sociální situaci sami nebo za pomoci svého okolí. Linku provozuje Oblastní charita Blansko.

Oddělení vzdělávání

Nabízí vzdělávání pracovníkům v sociálních službách i vedoucím pracovníkům v neziskovém sektoru a koordinuje kurzy pro klienty Celsuz – sociální rehabilitace.