Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Noci venku v Brně se zúčastnilo 250 lidí, přes 20 jich přenocovalo

Noci venku v Brně se zúčastnilo 250 lidí, přes 20 jich přenocovalo

Dne 24. 11. 2016 až do následujícího rána se konal již 4. ročník zážitkového happeningu NOC VENKU. Akce se účastnilo během celého kulturního večera asi 250 lidí, z toho 21 přespalo noc přímo venku na ulici v místě konání akce. Smyslem bylo tak poskytnout široké veřejnosti možnost připodobnit si situaci, v jaké se nacházejí lidé bez střechy nad hlavou.

Letos akci svým vystoupením podpořily kapely Tumpach Kvoč a Hrochansony. V prostorách Místodržitelského paláce proběhly projekce tematických filmových dokumentů „Trvalé bydliště Praha“ a „Sametoví lidé“.  Probíhaly tvořivé dílny a také mše s pietou za zemřelé lidi bez domova.

Akci spolupořádají brněnské organizace, které se významně podílejí na řešení problematiky bezdomovství – Diecézní charita Brno, pracoviště Sociálních kurátorů MMB, Armáda spásy a další. Noc venku podpořila také Moravská galerie v Brně.

Tento rok nebyla zveřejněna výzva dobrovolného vstupného v podobě daru trvanlivých potravin, přesto jich lidé přinesli asi 10 kg podobně jako oblečení nebo deky. V rámci akce se rozdalo 400 potravinových balíčku s řízkem a chlebem jak široké veřejnosti, tak samotným lidem bez domova.

Letos jsem si Noc venku zkusil a ulehl mezi spáče na celou noc. Chtěl jsem si tak jako ředitel humanitární organizace opravdu přiblížit, jak se asi lidé bez přístřeší cítí. Uvědomuji si však, že oproti prožitku ve vlastním spacáku a na karimatce je realita mnohem tvrdší, přesto jsi myslím, že je důležité takové akce pořádat, aby se k tématu bezdomovství nepřistupovalo černobíle nebo s předsudky. Ale také, abychom jako pomáhající organizace měli podněty, jak sloužit potřebným ještě lépe,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Kontakt: Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková mluvčí Diecézní charity Brno, tel: 604337905, ZbnxRWag%bAy.Z4WH-uk87j7T-M

Související galerie