Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

OPZ_barevne

  • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007721
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
  • Příjemce: Diecézní charita Brno
  • Začátek realizace: 1. 9. 2018
  • Konec realizace: 31. 8. 2020
  • Délka projektu: 24 měsíců
  • Odborný garant projektu: Mgr. et Mgr. Kateřina Brunclíková (katerina.brunclikova@brno.charita.cz)
  • Koordinátor projektu: Mgr. Aneta Gerlová (aneta.gerlova@brno.charita.cz) 

 

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím zavedení odborných pozic manažerů kvality do všech organizačních jednotek a spolupráce s externími odborníky v oblasti kvality sociálních služeb. 

Cíl projektu je naplňován v rámci

 

KA 01 Pracovní skupina Manažeři kvality 

Vznikne pracovní skupina tvořená kvalifikovanými manažery kvality, ve které budou řešeny všechny aktuální problémy a trendy v oblasti kvality sociálních služeb.

 

KA 02 Podpora odborných kolegií odbornými konzultanty 

Každému ze šesti kolegií v rámci DCHB se budou věnovat 1-2 manažeři kvality. Manažer kvality bude mít za úkol po dohodě s předsedou kolegia a odborným garantem na kolegium přenést důležité informace z oblasti kvality sociálních služeb a zároveň vést diskuzi ke správnému nastavení sociálních služeb.  

 

KA 03 Revize nastavení vnitřních pravidel sociálních služeb 

Revizi nastavení vnitřních pravidel sociálních služeb budou manažeři připravovat především v rámci KA 01. Budou konzultovat situaci z praxe a konzultovat ji s odbornými poradci. Výsledkem kroku je revize vnitřních pravidel a postupů, jimiž jsou naplňovány standardy kvality sociálních služeb a zákonných povinností vyplývajících ze zákona o sociálních službách.

 

KA 04 Workshopy pro vedoucí sociálních služeb 

Každý vedoucí sociální služby absolvuje čtyři odborné workshopy zaměřené na oblast kvality. Jejich témata budou upřesněna dle výsledků odpovídajících odborných kolegií.

Kvalitu do charitních služeb přináší síť manažerů. Podporují celou škálu pracovníků

Sociální služby poskytované Charitou prochází stálým vývojem. Změny již zanedlouho přinesou vyšší kvalitu a na tento proces v Diecézní charitě Brno již více než půl roku dohlíží metodičtí pracovníci kvality. Cílem jejich práce je rozvoj kvality služeb a revize vnitřních pravidel v sociálních službách tak, aby se zvýšila nejen jejich kvalita ale zároveň i kompetence a dovednosti samotných pracovníků služeb, kteří se na tomto procesu aktivně podílí.