Celkem 785 domácnostem zničeným tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku už Charita rozdělila 114 770 000
19. července 2021 Pomoc po tornádu

Celkem 785 domácnostem zničeným tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku už Charita rozdělila 114 770 000

Bezprostředně po tornádu na jižní Moravě vyhlásila Diecézní charita Brno sbírku na pomoc lidem ve zničených obcích. Mnoha lidem už poskytla finanční pomoc z těchto darů. „Celkem 114 770 000 korun jsme už přispěli prostřednictvím darovacích smluv 785 rodinám v nejpostiženějších obcích Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hodonín – Pánov, Hrušky a Lužice. Peníze jsou určené na obnovu zničených obydlí, tak aby se lidé co nejdříve mohli vrátit k běžnému životu,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Charita peníze rozděluje na základě vlastního šetření přímo v zasažených vesnicích. „Intenzivně pracujeme na tom, aby lidé dostali prostředky na obnovu svých domů. Na místech máme koordinátory, kteří mají přehled o situaci. Výši příspěvků ze sbírky Charity určuje míra poškození obydlí a úroveň sociálního znevýhodnění konkrétní domácnosti. Zaměřujeme se například na osamělé seniory, rodiny s více dětmi, samoživitele nebo nemocné,“ řekl ředitel Oldřich Haičman.

Každá domácnost může získat dar od 50 000 Kč do 200 000 Kč, v mimořádných případech i do 300 000 Kč. „Například rodina, jejíž dům byl v době šetření určen k demolici a splňuje kritérium sociální potřebnosti, dosáhla až na nejvyšší příspěvek 300 000 Kč. Naopak domácnost ve standardní sociální situaci, která při tornádu přišla o střešní krytinu, získala příspěvek okolo 50 000 Kč,“ vysvětlil ředitel.

Do sbírky Diecézní charity Brno dosud lidé přispěli 296 667 066 korun. 

Charita pomáhá tornádem poničeným obcím od prvních chvil po katastrofě. Od počátku v oblasti poskytovala především akutní pomoc a podporu, na kterou navázala péče členů krizového intervenčního týmu a psychologů.