Charita intenzivně pracuje na 1. vlně finanční pomoci
5. července 2021 Pomoc po tornádu

Charita intenzivně pracuje na 1. vlně finanční pomoci

I o prodlouženém víkendu pracují zaměstnanci Diecézní charity Brno na tom, aby se finanční pomoc dostala co nejdříve k lidem v zasažených oblastech. Aktuálně podepisují darovací smlouvy pro konkrétní domácnosti. Finance na obnovu obydlí by měly na účty jednotlivců a rodin dorazit do konce týdne.

Na základě čtvrtečního šetření přímo v terénu, rozděluje Diecézní charita Brno finance ze sbírky. V první vlně se jedná o částky od 50 do 200 tisíc korun, výjimečně i 300 tisíc korun, podle míry poškození obydlí a sociální situace. „Akutní situace na místě je více méně stabilizována a přichází fáze obnovy. Pro nás to teď znamená doručit první vlnu finanční pomoci lidem, co nejrychleji,“ uvedl Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.

„Zpracovali jsme dotazníkové šetření z terénu, připravili jsme darovací smlouvy a dnes je s lidmi podepsali. Na jejich základě budou lidem finance vyplaceny,“ vysvětluje Lenka Pospíšilová, která tuto část pomoci koordinuje. „Děláme všechno proto, aby lidé do konce týdne měli finanční prostředky k dispozici, protože si uvědomujeme, že po odklizení sutin, už chtějí opravovat domy a znovu budovat své domovy,“ doplňuje Pospíšilová.

Dnes bylo k podpisu připraveno 263 darovacích smluv v celkové hodnotě 51 miliónů korun.

Smlouvy 1

„Nadále budeme kontaktovat poškozené, ověřovat a doplňovat s nimi údaje pro darovací smlouvy,“ řekla Lenka Pospíšilová o dalším postupu. V plánu je i další šetření v terénu, aby Charita mohla kontaktovat lidi, které zatím nezastihla. Sami se mohou obracet na krizový štáb své obce, kde zprostředkují kontakt s místními koordinátorkami. 

Diecézní charita Brno spolupracuje s Jihomoravským krajem a dalšími organizacemi na nalezení řešení pro poškozené, které jsou zároveň v exekuci. „Dary Charity jsou určeny na obnovu obydlí a domovů. Naším cílem je ošetřit situaci tak, aby peníze opravdu zůstaly lidem," říká ředitel Haičman. 

Diecézní charita Brno upozorňuje na to, že potřeba pomoci bude na místě dlouhodobá. „My v regionu působíme už téměř třicet let a známe ty lokality velmi dobře. Proto víme, že pomoc musí být dlouhodobá a domácnosti tedy navštívíme opakovaně. Sledovat budeme hlavně ohrožené skupiny jako jsou senioři, matky samoživitelky či lidé s nízkými příjmy,“ řekl ředitel a dodal, že další finanční pomoc bude následovat. O počtech podpořených lidí i výši vyplacených darů bude Charita průběžně informovat.  

Charitní týmy jsou na místě i nadále

Pracovníci i dobrovolníci Charity nadále pomáhají i přímo na místě. V Hodoníně například poskytují ve spolupráci s Městským úřadem potravinovou pomoc. V Moravské Nové Vsi pomáhají s opravami. Vše probíhá ve spolupráci s dalšími pomáhajícími pod koordinací Jihomoravského kraje.

Charitaci v akci2
Charitaci v akci6
Jednání se starostkou Lužice_2

Dary i dobrovolnická pomoc přináší naději

Obrovská vlna solidarity, kterou dárci projevili s lidmi v zasažených oblastech, je skvělou zprávou. Neštěstí druhých nenechává lidi lhostejné a jsou ochotni pomoci jak finančně, tak svou prací. Za to všem patří obrovský dík.