Charita předala rodinám po tornádu další peníze ze sbírky
24. srpna 2021 Pomoc po tornádu

Charita předala rodinám po tornádu další peníze ze sbírky

Pátá vlna finanční pomoci už dorazila k lidem, kteří přišli o domov při tornádu na Hodonínsku a Břeclavsku. V polovině srpna podepsala Diecézní charita Brno s potřebnými další darovací smlouvy, kterých je nyní dohromady 1 340. Celkem již lidem vyplatila podporu za 200 090 000 korun. Diecézní charita Brno i nadále pomáhá lidem na jižní Moravě a plánuje předání dalších finančních prostředků.

Pečlivý proces podpisu smluv

Rozdělení peněz ze sbírky je prováděno mimořádně pečlivě. Charita situaci posuzuje přímo na místě, jedná s lidmi ze zasažených oblastí a nabízí jim systematickou podporu. Každá darovací smlouva prochází důkladnou kontrolou a pracovníci Charity vždy osobně jednají s konkrétními lidmi. Ve smluveném termínu navštěvují jednotlivé obce a v nich podepisují smlouvu s každým člověkem zvlášť. Ke starším lidem, kteří na schůzku zapomenou anebo jim to zdraví nedovoluje, Charita se smlouvami přijíždí. „Stávají se situace, že například dojde ke změně příjmení u ženy, která se  pár dní před podpisem smlouvy vdala. To vše se ale daří vyřešit a finanční pomoc míří k potřebným. Jen je třeba vzít v úvahu, že takováto intenzivní práce vyžaduje svůj čas. Jsme ale přesvědčeni, že tato cesta je profesionální a skutečně pomáhá potřebným lidem,“ uvedla koordinátorka Diecézní charity Brno Katarína Durkáčová.

Celý darovací proces je dále kontrolován Krajským úřadem. Peníze, které dárci zaslali do sbírky, podléhají zákonem stanoveným sbírkovým pravidlům a musí být plně využity k pomoci lidem po katastrofě. Maximálně 5 % ze sbírky mohou činit administrativní a organizační náklady. I ty jsou ale důkladně sledované a jejich využití přímo souvisí s touto konkrétní sbírkou.

 

Komu sbírka pomáhá


Peníze ze sbírky Diecézní charity Brno jsou určeny na obnovu obydlí a likvidaci škod po tornádu. Lidé například nakupují potřebný stavební materiál. „Za peníze ze sbírky jsem si mohla dovolit objednat velký mix s čerpadlem a dům pojistit novým betonovým límcem, který zpevňuje zdi a nedovoluje, aby se vše rozpadlo jako domeček z karet,“ vysvětlila paní Romana* s tím, že už nakoupila i tašky na střechu a zaplatila zálohu za dřevo na krov. Nyní je třeba pustit se do střechy, pak přijdou na řadu okna, dveře, komín, kotel, fasáda, oprava vnitřní části domu a úpravy v jeho okolí. Darované peníze nepokryjí všechny opravy, materiál a stavební práce, přesto jsou výraznou pomocí. Trosky domů i celá ulice, kde paní Romana bydlí, začínají pomalu měnit tvář. Dary ze sbírky Diecézní charity Brno už takto pomohly v 955 domácnostech na jižní Moravě.

(*Kvůli ochraně soukromí bylo jméno změněno.)