Další peníze ze sbírky Charity míří k lidem na pomoc s obnovou domovů po ničivém tornádu
4. srpna 2021 Pomoc po tornádu

Další peníze ze sbírky Charity míří k lidem na pomoc s obnovou domovů po ničivém tornádu

Diecézní charita Brno předala domácnostem po ničivém tornádu další finanční pomoc z vyhlášené sbírky. Po další vlně odeslané v prvním srpnovém týdnu je celková bilance 1 078 podepsaných darovacích smluv, na základě kterých Charita rozdělila 153 660 000 korun. Finanční pomoc je určena na odstraňování škod a obnovu obydlí. Při podpisu smluv nabízí Charita lidem i psychologickou podporu, protože jde o mimořádně citlivou situaci. Pomáhat oblastem zničeným tornádem bude Charita dlouhodobě a systematicky. Zaměří se především na sociálně potřebné, kteří si nedokáží či neumějí pomoci.

K dnešnímu dni jsme rozdělili 153 660 000 korun na obnovu obydlí v zasažených obcích. Naši koordinátoři prováděli ve všech obcích pravidelná šetření, byli v kontaktu s lidmi a zjišťovali jejich situaci. Díky tomu může být finanční pomoc ze sbírky Charity konkrétní a cílená. Další šetření jsou plánovaná na druhou polovinu srpna, protože dlouhodobá pomoc je velmi důležitá,“ uvedl Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.

Proces vyčíslování škod a rozdělování finanční pomoci doprovází i emoce. U některých jednání jsou proto k dispozici charitní psychologové a krizoví interventi, kteří zasaženým nabízí potřebnou péči. „Lidé jsou opravdu vděční za dary ze sbírky. Peníze jim totiž umožnily začít s nákupem potřebného stavebního materiálu nebo nutného vybavení do domácnosti. Chválí si také rychlé i profesionální jednání Charity. Všem dárcům, kteří přispěli do sbírky, velmi děkujeme,“ řekl Oldřich Haičman.

Práce Diecézní charity Brno bude na tornádem poničeném Hodonínsku a Břeclavsku pokračovat. „Opakovaně jednáme se starosty a řešíme další podporu Charity. Například v Mikulčicích bude i nadále Charita koordinovat nabídky dobrovolníků a řemeslníků a rozdělovat materiální pomoc. Všude vyhledáváme i ty, kteří potřebují naši dlouhodobější péči a například další charitní služby. I v tomto spolupracujeme s vedením obcí,“ doplnil Oldřich Haičman.

Lužice
Hrušky
Moravská Nová Ves

Foto z podpisu darovacích smluv v zasažených obcích - autor: Evžen Adámek