Lidem po tornádu pomáhá Charita také ve spolupráci se Sociálním nadačním
4. října 2021 Pomoc po tornádu

Lidem po tornádu pomáhá Charita také ve spolupráci se Sociálním nadačním

Pomoc sociálně slabým lidem, kterým červnové tornádo zničilo majetek, probíhá ve spolupráci Diecézní charity Brno a Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje. Společným cílem je podpora lidí, které přírodní katastrofa zasáhla nejcitelněji.

Sociální nadační fond i Diecézní charita Brno vyhlásili sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Výtěžek ze sbírek rozdělují obě organizace těm, kterým přírodní živel poničil domovy a patří k sociálně potřebným. „Sociální nadační fond pomáhá Brňanům a lidem v Jihomoravském kraji v tíživých životních situacích. Při rozdělení peněz ze sbírky se tedy zaměřujeme právě na tyto lidi. Protože přímo v poničených obcích fond nepůsobí, obrátili jsme se na Diecézní charitu Brno. Charita má řadu zkušeností, protože na Hodonínsku i Břeclavsku dlouhodobě poskytuje sociální služby a rozděluje finanční pomoc z vlastní sbírky,“ uvedla primátorka města Brna a předsedkyně fondu Markéta Vaňková.

Že mají obě organizace společný cíl, vnímá i Charita. „Naším společným posláním je pomáhat lidem, kteří se dostali do složité životní situace. Velmi si vážíme toho, že nás Sociálně nadační fond oslovil a dal nám důvěru. Naše spolupráce totiž ještě více pomůže konkrétním rodinám s dětmi, seniorům a lidem se zdravotním postižením na tornádem zničeném Hodonínsku a Břeclavsku,“ doplnil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Na pomoci lidem po ničivém tornádu spolupracuje Charita a Sociálně nadační fond už od konce července. Obě organizace předpokládají, že zůstanou v kontaktu i v následujících měsících. Diecézní charita Brno už lidem na jižní Moravě předala více než 221 milionů korun prostřednictvím 1 515 darovacích smluv.