Měsíc po tornádu: Rekordní sbírka pomáhá přímo ve zničených obcích Zobrazit fotogalerii
22. července 2021 Pomoc po tornádu

Měsíc po tornádu: Rekordní sbírka pomáhá přímo ve zničených obcích

Poté, co se prohnalo tornádo jižní Moravou, vyhlásila Diecézní charita Brno sbírku a začala organizovat pomoc. Do dne 22. 7. 2021 lidé zaslali do sbírky 329 607 374 korun. Celkem 114 770 000 korun už Charita rozdělila domácnostem prostřednictvím darovacích smluv. Na celkové koordinaci během uplynulého měsíce intenzivně pracovaly téměř dvě stovky zaměstnanců. Pracovníci Charity pomáhali v zasažených obcích, prováděli šetření v domácnostech nebo poskytovali odbornou psychologickou pomoc. Část charitního týmu se podílela na zajištění sbírky a komunikaci s dobrovolníky i dárci.

Krátce po katastrofě jsme vyhlásili sbírku na pomoc lidem v oblasti zničené tornádem. Dosud do sbírky lidé zaslali 329 607 374 korun. Hned první dny lidé denně věnovali desítky milionů korun a v menší míře přicházejí příspěvky i tři týdny po události. Je to ohromný projev solidarity a hluboké lidské sounáležitosti,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Třetina peněz ze sbírky už pomáhá konkrétním lidem. Celkem 114 770 000 korun již Charita rozdělila pomocí darovacích smluv lidem v postižených oblastech. „Celkem sedmdesát týmů během měsíce provádělo šetření přímo v obcích. Intenzivně tedy pracujeme na tom, aby další finanční pomoc byla rozdělena potřebným lidem. Peníze ze sbírky jsou určeny na obnovu zničených domů,“ doplnil ředitel Haičman.

Charita pomáhá lidem v zasažených oblastech. „V prvních dnech šlo o dodání potravin a vody do míst, která byla zcela zničená. V obcích jsme také zajišťovali materiální pomoc. Například jsme dodávali elektrocentrály, čelovky nebo pracovní pomůcky. Později jsme nabízeli i psychologickou podporu lidem, kterým tornádo odneslo i duševní sílu,“ vysvětlila koordinátorka Katarína Durkáčová. Charita také v lokalitě informuje o možnosti využít Charitní pečovatelskou službu, Domácí zdravotní péči, Dluhovou poradnu nebo psychologické poradenství na Lince důvěry Blansko.

Na tornádem zničeném Hodonínsku a Břeclavsku usilovně pracovali charitní koordinátoři, mezi nimi i Zuzana Hallová z Oblastní charity Hodonín. „V Mikulčicích jsem odpracovala 134 hodin a najezdila přes 600 km. Osobně jsem navštívila desítky domů v zasažených obcích a hovořila se stovkou lidí. Například dvě domácnosti, kterým jsem poskytovala jídlo a psychologickou podporu, jsem navštěvovala každodenně po dobu tří týdnů, včetně víkendů,“ popsala činnost pracovnice Zuzana Hallová. Pro zaměstnance Charity to byla mimořádně náročná situace, která se navíc odehrávala v době pandemie a prázdnin. „Jsem vděčný, že se pracovníci ochotně zapojili. Za to jim patří velký dík,“ řekl ředitel.

Během uplynulého měsíce se na Diecézní charitu Brno obraceli lidé s nabídkou dobrovolnictví nebo materiální pomoci. Aktivně se v průběhu týdnů zapojilo přes 300 dobrovolníků a Charita eviduje více než 255 nabídek materiální podpory. Na telefonickou linku Diecézní charity Brno se jen v první den po katastrofě ozvalo 600 volajících.

Charita zůstává potřebným nablízku i nadále. Lidem, kterým pohroma zpustošila domov, se chce věnovat dlouhodobě a systematicky. V plánu je provádět opakovaná šetření v terénu a zaměřit se na ty, kteří si nedokážou či neumí pomoci.