Ocenění za pomoc v obcích po tornádu
20. prosince 2021 Pomoc po tornádu

Ocenění za pomoc v obcích po tornádu

9. prosince 2021 převzal ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman z rukou hejtmana Jihomoravského kraje bronzovou medaili. Jan Grolich takto ocenil v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje celkem šest nestátních neziskových organizací za mimořádné pracovní nasazení a významnou pomoc v obcích, které letos v červnu zasáhlo ničivé tornádo.

„Vaše pracovní nasazení bylo mimořádné. Dokázali jste ve sbírkách na podporu lidí zasažených tornádem shromáždit stovky milionů korun. Máte totiž dobré jméno a lidé vám věří. Protože děláte dobrou práci. Díky vám se vrátilo spoustu rodin tak rychle do svých domovů. Ještě jednou velké díky,“ řekl během komorního ceremoniálu Jan Grolich.

„Ocenění si velmi vážíme. Jsme rádi, že jsme v zasažené oblasti mohli lidem poskytnout pomoc a v různých formách ji poskytujeme dodnes,“  řekl Oldřich Haičman „Věřím, že jsme tak přispěli k tomu, aby se život v obcích mohl v dohledné době vrátit do normálu.“ 

Zjišťování potřeb postižených osob, distribuce humanitární pomoci, organizace dobrovolnické pomoci, pomoc v terénu, finanční pomoc a dluhové poradenství, psychologická podpora, zprostředkování odborných řemeslníků a další. S tím vším pomáhaly nestátní neziskové organizace v obcích postižených přírodní katastrofou. Kromě Diecézní charity Brno převzaly pamětní bronzové medaile tyto neziskovky: Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Nové Mlýny, SPONDEA, Humanitární organizace ADRA, Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Člověk v tísni. Dodatečně hejtman ocenění udělí i organizacím, které se nemohly zúčastnit, a to Českému červenému kříži - oblastní spolek Brno a Armádě spásy.