Paní Romana: Charita nám poslala peníze první. Rychlá pomoc je dvojnásobná
20. srpna 2021 Pomoc po tornádu

Paní Romana: Charita nám poslala peníze první. Rychlá pomoc je dvojnásobná

Domy s vybitými okny a dveřmi, roztrhanou fasádou a zbytky střech. Rozlámané dlažby, zničené chodníky a zahrady. Vše pokryto nánosem hlíny se střepy, úlomky křidlic - všeho, co s sebou bral vír tornáda. Lidé z Moravské Nové Vsi se doposud vzpamatovávají z živelné pohromy a uklízejí a opravují své domovy. Mezi nimi i paní Romana, která se snaží ze svého domu zachránit, co se dá. Pomáhají jí v tom peníze ze sbírky Diecézní charity Brno. 

„Charita nám poslala peníze jako první. Rychlá pomoc je dvojnásobná, je totiž nejúčinnější. Mohli jsme hned objednat a někdy i nakoupit nutný stavební materiál. Materiálu je všude nedostatek.  Navíc spousta firem chce zálohy, protože mají obavy, aby dostaly zaplaceno. To se týká i řemeslných prací,“ říká paní Romana.

Zamezit, aby dům nebyl domečkem z karet

Prioritou pro ni je okamžitě zachránit, co z domu zbývá. Nakoupila tedy asfaltovou penetraci a nechala navařit izolaci na porušený strop, aby déšť trvale neprosakoval do zdí. To hrozilo při každém lijáku, kdy se plachty ve větru začaly trhat. „Za peníze ze sbírky jsem si mohla dovolit objednat velký mix s čerpadlem a dům pojistit novým betonovým límcem, který zpevňuje zdi a nedovoluje, aby se vše rozpadlo jako domeček z karet,“ pokračuje energická žena s tím, že už nakoupila i křidlice a zaplatila zálohu za dřevo na krov. Nyní je třeba pustit se do střechy, pak přijdou na řadu okna, dveře, komín, kotel, fasáda, oprava vnitřní části domu a úpravy v jeho okolí. Darované peníze nepokryjí všechny opravy, materiál a stavební práce, přesto jsou výraznou pomocí. Trosky domů i celá ulice, kde paní Romana bydlí, začínají pomalu měnit tvář.

Vše má svůj smysl

„Neštěstí po tornádu se nevyváží penězi. Věřím ale, že všechno má svůj smysl. I v téhle situaci se snažíme hledat to pozitivní. Kvůli nutným opravám po tornádu budeme mít hezčí ulici. Snad to budou za našeho života poslední opravy, stavby,“ zůstává optimistkou a těší se, až se jednou bude v domě opět scházet celá jejich rodina.

V zájmu ochrany soukromí měníme křestní jména zasažených.

Do pomoci po tornádu se můžete nadále zapojit:

sbírkový účet: 4211325188/6800
VS: 2002

Děkujeme ♥