Po tornádu v Mikulčicích místní bloudili. Teď už opravují
30. června 2021 Pomoc po tornádu

Po tornádu v Mikulčicích místní bloudili. Teď už opravují

Zasažené navštěvují v jejich domovech pracovníci Charity. Třeba manžele z Mikulčic, kterým tornádo odneslo střechu a zpustošilo hospodářské prostory, pole i zahradu. 

Snažíme se jít s přírodou, staráme se o zahrádku, obděláváme pole, a pak přijde toto…  Vše je zničené, člověk by nad tím zaplakal,“ říká paní. Ve čtvrtek 24.6. večer telefonovala synovi, který pracuje v jiném městě. Signál na telefonu vynechával, neslyšela ho. Ale on slyšel ji: „Přijeď, bylo tady tornádo.“

Hned sedl do auta, ale cestou k rodičům bloudil. „Nevěděl, kde odbočit a divil se, kde jsou všechny ty domy. Kdo to nezažije, nedokáže si to představit,“ líčí paní. Druhý den se s manželem vydali k obecnímu rybníku. Toto místo měla vždycky ráda. „Podívali jsme se do dálky a říkáme si, kde to jsme? To není naše vesnice. Hledíte do pole a všechno je pryč, je to hrozné, ta bezmoc…“

Manželé ale zůstávají silní. V prvních dnech po katastrofě rozdělali netknuté části střech hospodářských stavení a těmi pokryli chybějící střechu nad částí domu, kde spí. Charita jim přivezla vodu, benzín, hřebíky a další potřebné věci k opravám. Všude ve vesnici se pracuje. „Lidé si tu všichni pomáhají, ta solidarita je nádherná. Hlavně že jsme zdraví, že jsme to přežili,“ dodává žena.