Pošlete vánoční přání lidem, kterým tornádo zničilo domov
8. prosince 2021 Pomoc po tornádu

Pošlete vánoční přání lidem, kterým tornádo zničilo domov

Solidaritu, kterou veřejnost projevila po ničivém tornádu na jižní Moravě, mohou v těchto dnech lidé podpořit zasláním vánočního přání. 

Na webu www.posliprani.cz, který Diecézní charita Brno dnes spustila, může každý napsat své přání či slova podpory pro obyvatele zasažených oblastí. „Přání před Štědrým dnem vytiskneme a doručíme lidem do jednotlivých obcí“, vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. „Věříme, že tak lidé, pro které budou letošní Vánoce jiné, pocítí podporu, a to, že na ně mnoho jednotlivců i rodin z celé republiky stále myslí.“

Lidé v obcích zasažených tornádem spěchali s opravami střech a oken do začátku zimy. Někteří opravy stihli, někteří jen z časti a řada rodin odložila stavbu nových domů až na jaro. K uskutečnění oprav pomáhají také finance z veřejné sbírky Diecézní charity Brno, jejichž rozdělování stále probíhá.

Vedle finanční a materiální pomoci lidé oceňují také podporu psychickou. „S lidmi jsem v kontaktu a vnímám, jak je pro ně solidarita a psychická podpora důležitá. Ukázalo se to nejen bezprostředně po katastrofě, ale platí to i nyní, s příchodem zimy a vánočních svátků,“ řekla Dagmar Kokešová, která jako koordinátorka Charity stále pomáhá na Břeclavsku. „Mnozí se poprvé od léta zastaví a odpočinou si od úklidových a stavebních prací, někteří budou trávit Vánoce ve svých dočasných domovech u příbuzných a známých,“ dodává koordinátorka.

Do sbírky Diecézní charity Brno na pomoc po tornádu přispěli dárci k dnešnímu dni částkou 360 567 000 Kč.  Finanční pomoc rozdělená domácnostem prozatím činí 243 617 363 Kč. Speciální komise i nadále vyhodnocuje nejen míru poškození domů, ale také sociální situaci jednotlivých domácností. Další finanční podpora je směřována především k nejzranitelnějším sociálním skupinám, jako jsou senioři, matky samoživitelky, rodiny s malými dětmi, nebo lidé s postižením. Charita na Hodonínsku a Břeclavsku zůstává i nadále. Lidem přímo v obcích denně pomáhají charitní koordinátoři.