Psychologická pomoc je v těchto dnech čím dál potřebnější
6. července 2021 Pomoc po tornádu

Psychologická pomoc je v těchto dnech čím dál potřebnější

Týmy Diecézní charity Brno jsou v zasažených obcích od prvních chvil. Jedním z těchto lidí je ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš. Na jednáních krizového štábu sleduje i vývoj potřeb psychologické pomoci pro obyvatele.

Jaká je aktuální situace na místě? Jak jsou na tom lidi psychicky?

Od začátku je situace pro místní velmi náročná. Přišli o domov v podstatě během pěti minut. Poslední dva tři dny jsou ale ještě o něco náročnější, protože hasiči provádějí demolice zničených domů. Tím pro mnohé opravdu končí veškerá naděje, že třeba přeci jen právě jejich dům půjde opravit. Smířit se s finální demolicí je velmi těžký proces a zažíváme opravdu silné momenty. Tady budou mít naše psychosociální týmy nejvíce práce.

Kdo jim v tuto chvíli pomáhá?

Hasiči a lidé z Integrovaného záchranného systému mají své psychology a krizové interventy, kteří jsou zvyklí jednat právě v těchto situacích. Jsou to oni, kdo s lidmi mluví, kdo jim dává oporu, kdo jim pomáhá. Ale proces smíření bude ještě dlouhý a v následujících dnech pomůžou i týmy Charity.

Jak se do psychologické pomoci zapojí Charita?

Od pátku přebíráme spolu s dalšími neziskovými organizacemi psychologickou pomoc v obcích. Charita bude mít konkrétně na starost obce Mikulčice a Hodonín – Pánov.

Kolik pracovníků se do pomoci zapojí a jací lidé to budou?

Od pátku až do konce července máme naplánované na každý den vždy 3 dvojice pracovníků. Dvě budou k dispozici v Mikulčicích a jedna v Pánově. Jsou to chariťáci z celé brněnské diecéze i ostatních diecézí, kteří mají výcvik krizové intervence a jsou tedy schopni lidem opravdu odborně pomoci. Kromě toho mají spoustu zkušeností ze svého zaměstnání ve službách Charity. K našim týmům se přidají také psychologové jak z charity, tak dobrovolní psychologové z celé republiky.

Jak si mohou lidé o psychologickou pomoc říct?

Naše týmy se samozřejmě budou pohybovat v terénu a mluvit s lidmi. Pokud je někdo bude potřebovat cíleně, je nejlepší se v tuto chvíli se vším obracet na krizový štáb. Ten je schopný zprostředkovat rychlý kontakt.