Půlrok pomoci Charity po tornádu: Rozděluje peníze, poskytuje podporu a stále pomáhá na místě
22. prosince 2021 Pomoc po tornádu

Půlrok pomoci Charity po tornádu: Rozděluje peníze, poskytuje podporu a stále pomáhá na místě

Už půl roku Diecézní charita Brno pomáhá lidem v obcích, které zničilo červnové tornádo. Do sbírky, kterou vyhlásila Charita bezprostředně po katastrofě, dárci věnovali celkem 361 261 912 korun. Do dnešních dní domácnostem předala 252 661 193 korun prostřednictvím 1 752 uzavřených darovacích smluv. Během uplynulých měsíců Charita na Hodonínsku a Břeclavsku poskytovala humanitární pomoc, psychosociální pomoc a rozdělovala peníze ze sbírky. V zasažených obcích má Charita stále své koordinátory, kteří jsou k dispozici obyvatelům obcí. I do budoucna chce svoji pomoc na místě zachovat a soustředit především na lidi ze sociálně zranitelných skupin, kteří přišli o své domovy nebo je mají ve velké míře poškozené.

Finanční pomoc ze sbírky

Při rozdělování finanční pomoci se nyní znovu a mnohem zevrubněji provádí šetření a vyhodnocení míry poškození domů. Tam, kde se ukazuje rozsah škod větší, než bylo bezprostředně po tornádu možné určit, dochází k navýšení finanční částky. Mnohem více se také přihlíží k sociální situaci jednotlivých domácností. Dvě speciální charitní komise, které se scházejí v Břeclavi a v Hodoníně, výsledky těchto šetření pravidelně vyhodnocují. Členy těchto komisí jsou také koordinátoři Diecézní charity Brno, kteří v postižených obcích denně působí a obyvatele a jejich aktuální situaci tak dobře znají.

 Koordinace pomoci na místě

Lidé se stále mohou obracet na koordinátory Diecézní charity Brno, kteří jsou a nadále i budou k dispozici přímo v zasažených obcích.  Koordinátoři pomáhají nejen se zajištěním darovací smlouvy, ale poskytují také potřebné informace a kontakty na firmy nebo instituce. Organizují pomoc dobrovolníků, materiální pomoc jednotlivců i firem a neoddělitelnou psychickou podporu. Díky rozsáhlé síti služeb Diecézní charity Brno umí zprostředkovat také pomoc právní, terapeutickou a pečovatelské nebo zdravotní služby. V Mikulčicích Charita už půl roku provozuje kontaktní místo pro snadnější propojení s obyvateli.

 Další pomoc bude vycházet z potřeb

Diecézní charita Brno průběžně řeší aktuální situaci se zástupci zasažených obcí. Z těchto jednání vyplynulo, že se v místech objevují případy lidí, kteří nebudou schopni obnovit si své původní domovy, ale přesto si přejí si zůstat tam, kde mají vybudované vztahy a vazby. Charita i starostové obcí proto hledají společně řešení. Jednou z možností je i například podpořit výstavbu sociálního bydlení.

 Rychlost oprav domů se liší

V postižených obcích lze vidět opravené nebo nové střechy, nová okna, opravené fasády, rozestavěné domy a nové domy před dokončením. V ulicích jsou ale také prázdná místa po demolicích i domy, jejichž opravy postupují pomalu. Nejčastějším důvodem jsou dlouhé čekací lhůty na stavební materiál nebo vyřizování stavebních povolení při změně dispozic domu. Mnozí lidé se také rozhodli raději počkat na volný termín firmy či řemeslníků s dobrými referencemi. 

Psychická podpora před Vánoci

Charita v adventním čase zorganizovala i speciální projekt s názvem Pošli přání. Prostřednictvím speciálního webu www.posliprani.cz mohli lidé z celé republiky v předvánočním období posílat svá přání a slova podpory na jižní Moravu. Desítky laskavých přání nyní roznášejí koordinátoři Charity v tištěné podobě do jednotlivých domácností. „Chtěli jsme umožnit lidem, aby v těchto přáních vyjádřili podporu všem, kteří se už šest měsíců potýkají s následky tornáda a letošní Vánoce pro ně budou odlišné od těch předchozích,“ řekl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.Připojuji také své osobní přání štěstí, síly a víry do dalšího roku. Zároveň bych chtěl za obrovskou pomoc poděkovat všem zaměstnancům Diecézní charity Brno, koordinátorům, dárcům, dobrovolníkům a partnerským firmám.

Pro klíčové partnery připravila Diecézní charita Brno i speciální poděkování ve formě unikátní fotoknihy. Její autor, dokumentární fotograf Richard Bouda, autenticky zachytil dění v obcích po tornádu, koordinaci pomoci i postupnou obnovu vybraných míst jižní Moravy. Publikace má být symbolickým poděkováním za veškerou podporu a dary.