Roman Koprivňanský: Snažíme se den za dnem. A pomoc bude dlouhodobá, lidé nás potřebují
21. července 2021 Pomoc po tornádu

Roman Koprivňanský: Snažíme se den za dnem. A pomoc bude dlouhodobá, lidé nás potřebují

V těchto dnech pomáhá v oblastech zasažených tornádem terénní sociální pracovník Oblastní charity Rajhrad Roman Koprivňanský. Zažil mnoho silných setkání a momentů...

„Můžeme to slyšet, vidět v televizi, ale skutečnost je zcela jiná... To byl můj první dojem, když jsem přijel do Lužic a poprvé viděl to lidské mraveniště. Rozdělili jsme se s kolegy do dvojic a začali s šetřením v jednotlivých domácnostech. Pohyboval jsem se s charitními týmy v Lužicích, Mikulčicích a Moravské Nové Vsi. Chodili jsme dům od domu, rozmlouvali s lidmi a snažili se nejen zjistit, jaké jsou rozsahy škod, ale zároveň ty lidi povzbudit, vyslechnout, nechat je vypovídat... Na místě vidíte, jak žijí ze dne na den, jak se mění nálada.

První dny – po prvotním šoku – přichází zápal, obrovská vlna energie a touha obnovit domov. Lidé věří, že to zvládnou, začnou jednat pragmaticky. Po pár dnech ale pomalu přichází únava a prozření. Naplno si přiznávají, jak špatné to je. Někteří se hroutí, jiní upadnou do apatie. Do toho je všude slyšet hukot strojů, údery kladivem, zvuk vrtačky. Rozhlédnete se a vidíte, jak přicházejí další a další dobrovolníci. Ti, kteří jsou na místě, neúnavně pracují a nehledí na sebe. Jsou tu pro lidi, kterým se z minuty na minutu obrátil život vzhůru nohama.

Z rodin, které jsme navštívili, nikdo neodmítl pomoc a všichni pracovali od rána do večera. Jasně, psychické rozpoložení se střídá, ale pořád převládá optimismus, snaha o nápravu, vděk za pomoc dobrovolníků a charitních týmů. Starší lidé, zvlášť ti, kteří žijí sami, jsou na tom o poznání hůř. O spoustu z nich se starají krizoví interventi a psychologové, ale je vidět, že tito lidé nesou situaci špatně. Jsou rádi za sebemenší pomoc – když dostanou bagetu, vodu, když je někdo obejme a nechá je vypovídat. Každá pomoc je tady vidět a cítit hodně intenzivně. Opravdu se to děje a lidé jsou neskutečně vděční.

Pokračujeme v šetření, první vlna finanční pomoci už byla odeslána a chystá se další. Jsem rád, že jsem zaměstnancem Charity. Vidím, že když o něco jde, pracovníci vyrazí do terénu, jednají, přehodnotí situaci a okamžitě se věnují prioritám. O to se tu teď snažíme den za dnem. A pomoc bude dlouhodobá, protože ti lidé nás potřebují.“