Zaměstnanci Sberbank chtěli rychle pomoci. Vybrali si Charitu.
4. ledna 2022 Pomoc po tornádu

Zaměstnanci Sberbank chtěli rychle pomoci. Vybrali si Charitu.

K pomoci po katastrofických událostech na jižní Moravě se připojili také zaměstnanci Sberbank. Jednak finanční částkou 343 130 Kč prostřednictvím sbírkového účtu Diecézní charity Brno a také přímo na místě v rámci dobrovolnických prací. „Zaměstnanci sami přicházeli s nápady, jak bychom mohli pomoci, a dobrovolně se hlásili do záchranných prací,“ říká ředitel marketingu a člen správní rady Nadačního fondu Sberbank CZ Jan Hainz.

Co pro Vás bylo hlavním impulsem při rozhodování o pomoci?

Tornádo na Jižní Moravě zasáhlo nebývalou silou velikou oblast, kde nejen žije a působí řada našich klientů, ale také zde má své rodiny řada našich zaměstnanců. Proto byly vazby Sberbank k postižené oblasti prakticky osobní a chtěli jsme pomoci co nejvíce a co nejdříve. Nakonec jsme pomohli jak finančně, tak i dobrovolnickou prací, a rovněž jsme v maximální míře vyšli vstříc všem našim klientům, které tornádo zasáhlo, a nebyli sto plnit své finanční závazky tak jako dříve. 

Projevila se už v minulosti u vašich zaměstnanců taková solidarita nebo to bylo v této míře poprvé?

Pomáhat ostatním v nouzi je pevnou součástí firemní kultury Sberbank, a jsem moc rád, že se zaměstnanci banky do těchto akcí zapojují v hojné míře. Například v roce 2019, kdy zapojení do dobrovolnické práce ve větších skupinách ještě nebylo omezené dopady epidemie koronaviru, se těchto aktivit zúčastnilo 18% všech zaměstnanců banky. Co se týče charitativních sbírek, mají mezi zaměstnanci také poměrně silný ohlas – například letos na jaře zaměstnanci přispěli na výstavbu centra pro autisty na jižní Moravě částkou 45 940 Kč, kterou banka následně zdvojnásobila. Výtěžek charitativní sbírky na pomoc oblastem postiženým tornádem ve výši 343 130 Kč byl však rekordní.

Kam zpravidla Sberbank směřuje svoji pomoc a podporu?

Sberbank pomáhá prostřednictvím svého Nadačního fondu, jehož činnost se zaměřuje hlavně na pomoc ohroženým dětem a ženám, podporuje programy určené osobám žijícím v sociálně nestandartních podmínkách, pomáhá seniorům a hendikepovaným, podporuje vzdělávání a finanční gramotnost a ekologické projekty. V roce 2021 rozdělil Nadační fond Sberbank mezi potřebné částku 1 026 450 Kč.

Proč jste se v případě pomoci po tornádu rozhodli právě pro spolupráci s Diecézní charitou Brno? Byla to první spolupráce?

S Diecézní charitou Brno jsme již spolupracovali v minulosti, například v roce 2020 na projektu sociálních bytů pro klientky Domova sv. Markéty v Brně, kde žijí ženy v sociálně tíživé situaci, bez přístřeší a pomoci rodiny, často jsou to matky s dětmi. Rovněž jsme potřebovali partnera, který měl dobrou znalost postižené oblasti, a jeho tým mohl lépe identifikovat na místě ty, kteří finanční či hmotnou pomoc potřebovali nejvíce. Proto byla v případě charitativní sbírky na pomoc jižní Moravě postižené tornádem Diecézní Charita Brno jasnou volbou.

Jak vnímali zaměstnanci svoji dobrovolnickou práci na jižní Moravě? Jak jejich pomoc probíhala?

Zájem zaměstnanců banky odjet pomáhat na jižní Moravě bezprostředně po tornádu byl obrovský. Naši zaměstnanci pak pomáhali ve skladech třídit materiální pomoc, kterou darovaly tisíce lidí a organizací z celé České republiky.

Děkujeme Sberbank za důvěru v naší organizaci a za pomoc lidem v kritické situaci. Partnerství si velmi vážíme a těšíme se na další spolupráci. 

Chcete se stát partnery? Navštivte https://dchb.charita.cz/podporte-nas/