Brněnská Charita pomáhá s přijímáním občanů Ukrajiny, kteří prchají před válkou
2. března 2022 Pomoc pro Ukrajinu

Brněnská Charita pomáhá s přijímáním občanů Ukrajiny, kteří prchají před válkou

Diecézní charita Brno spolupracuje s městem Brnem a Jihomoravským krajem na zajištění pomoci lidem, kteří uprchli před válečným konfliktem do Brna a okolí. Zaměstnanci Služeb pro cizince CELSUZ i dobrovolníci působí na Odboru azylové a migrační politiky v Brně i v nově vzniklém Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině na Brněnském výstavišti. Společně s partnery připravujeme se dlouhodobou a koordinovanou pomoc všem příchozím.

Do Brna od víkendu přichází lidé prchající před válečným konfliktem z Ukrajiny. Diecézní charita Brno se od začátku aktivně zapojuje do jejich pomoci. Od víkendu se díky působení Krizové linky Oblastní charity Blansko podařilo ubytovat okolo stovky osob, převážně žen a dětí. Nyní se ale Krizová linka vrací zpět ke své běžné činnosti, protože zaznamenává stále větší potřebu pomoci ze strany veřejnosti. Lidé volají nejčastěji s obavami z války.  

Pomoc aktivně poskytují především zaměstnanci Služeb pro cizince CELSUZ, kteří mají dlouholeté zkušenosti s asistencí cizincům při vyřizování dokumentům i poradenstvím v této oblasti. Jsou přítomni jak na Odboru azylové a migrační politiky v Brně (OAMP), tak v nově vzniklém Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) na Brněnském výstavišti. Na obou místech pomáhají především s tlumočením, orientací nebo poskytují informace o navazujících službách. 

Diecézní charita Brno přímo v Brně zatím nevyhlásila materiální sbírku, ale je připravena reagovat na konkrétní požadavky jak ze strany dlouholetých ukrajinských partnerů, tak v souvislosti s pomocí lidem na území ČR. Aktuální potřeby materiálu, které vznikají při přijímání lidí v Brně, pokrývá spolupráce s inciativou Brno pro Ukrajinu. Některé oblastní Charity materiální sbírky organizují ve spolupráci se svými lokálními partnery.

Humanitární pomoc přímo pro Ukrajinu v současné chvíli organizuje především Charita Česká republika, která na ni vyhlásila finanční sbírku. K dnešnímu do ní lidé přispěli téměř 62 milónů korun. Část financí už putovala charitním partnerům na Ukrajinu.

Sbírka Charity ČR pro Ukrajinu

Klikni pro více informací o pomoci Ukrajině v Brně a okolí

Foto: Ukrajina 2016, Richard Bouda