Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

logolink EU a MPSV

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.

Trvanlivé potraviny a potřebné materiální vybavení pro sociálně slabé distribuují po celé ČR ve svých regionech jednotlivé místní Charity a jejich zařízení. Ty zájemcům v nepříznivé situaci poskytnou také odborné poradenství nebo další pomoc, jak nepříznivou situaci řešit.

 

Jednotlivé klíčové aktivity projektu:

  1. Potravinová pomoc - rozvoz potravinové pomoci z určeného místa skladu a distribuci potravinové pomoci osobám z cílové skupiny projektu.
  2. Materiální pomoc - distribuce materiální pomoci osobám z cílové skupiny projektu.
  3. Doprovodná opatření - nabídka doprovodných opatření, a to všem osobám, které obdrží potravinovou či materiální pomoc v rámci projektu. Jedná se o zprostředkování potřebné sociální služby či o poskytování informací o možnostech pomoci v rámci sociálních služeb v návaznosti na nepříznivou sociální situaci konkrétní osoby, a to za účelem podpory sociálního začlenění této osoby nebo prevence jejího sociálního vyloučení.

 

Cílové skupiny, kterým je pomoc určena:

  1. Materiálně deprivované rodiny s dětmi
  2. Osoby bez domova
  3. Osoby ohrožené ztrátou bydlení
  4. Neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou
  5. Další osoby ve vážné sociální nouzi

 

Kontakt:

Koordinátor potravinové a materiální pomoci

Ing. Vladislava Růžičková

Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava

Mobil: 730 590 399, e-mail: vladislava.ruzickova@jihlava.charita.cz

 

Sklady potravinové a materiálové pomoci:

Adresa Město
Centrum soc. služeb Mahenka, Mahenova 16 Jihlava
Bratislavská 58 Brno
Erbenova 12 Hodonín
Mašovická 12 Znojmo-Hradiště
Horní 22 Žďár nad Sázavou