Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Pomoc z jihu Moravy a Vysočiny k lidem v Čechách spoluorganizuje také Diecézní charita Brno

Pomoc z jihu Moravy a Vysočiny k lidem v Čechách spoluorganizuje také Diecézní charita Brno

(BRNO, JIHLAVA) V neděli Diecézní charita Brno doplnila celostátní pomoc Charity ČR o 4-členný psychosociální tým Oblastní charity Blansko, který pomáhá v zatopené obci Putim na jihu Čech. Dnes také vysílá dobrovolníky do severních Čech. Jde o skupinu z Břeclavska a TRIVIS - Střední školy veřejnoprávní Jihlava. Pojedou pomáhat do Českých Kopist na Litoměřicku. Dále díky obci Želešice vypravuje z Brna ve 13.00 hod. dodávku materiální pomoci do obcí Doksany a Křešice na severu Čech.

Solidarita z Moravy je velmi velká. Diecézní charita Brno jako součást Charity ČR se tedy snaží dělat spojnici mezi dobrovolníky a dárci materiální pomoci se zasaženými obcemi v Čechách. Voda ale opadá velmi pomalu. Do doby, než neopadne, nemůžeme vysílat dobrovolníky masivněji, “ vysvětluje ředitel Diecézní charity Brno.

Pomoc z jihu Moravy do jižních Čech

Od neděle do čtvrtka 13.6. působí psychosociální tým Oblastní charity Blansko, která je organizační jednotkou Diecézní charity Brno v obci Putim v okrese Písek. 2 členové týmu navazují na šetření, které v obci provedla Arcidiecézní charita Olomouc a poskytují také psychosociální podporu, zbytek týmu distribuuje materiální pomoc. Na jejich činnost po ukončení bude navazovat tým z Diecézní charity Ostravsko-opavské. Kontakt na koordinátorku krizové pomoci DCHB zodpovídající za výjezdní psychosociální týmy: Jana Sedláková, ředitelka OCH Blansko – tel. 603 204 018

Pomoc do severních Čech:

Situace na jihu Čech není však tak dramatická jako na severních Čechách, kde se během dneška očekávají také bleskové bouře. V současné době se pracovnice Oblastní charity Blansko účastní pod koordinací Diecézní charity Litoměřice monitorovacích cest po zasažených obcích, které mapují jejich potřeby.

Dnes v 11.00 hod. vysílá také skupinu dobrovolníků studentů ze Střední školy veřejnoprávní z Jihlavy, kde se spojí s vedoucím dobrovolníkem Břeclavska, který s Charitou pomáhal na Litoměřicku již v roce 2002. Jejich cílem pomoci je zcela zatopená farma v Českých Kopistech, která se zabývá bio-produkcí a terapií pro lidi s mentálním postižením. „Na farmě je práce na několik měsíců, než ji opravíme do původní podoby a za pomoc dobrovolníků jsme velmi vděční, říká spolumajitel farmy Jaroslav Lenhart.

Dále dnes ve 13.00 hod. vypravuje Diecézní charita Brno díky iniciativě obce Želešice dodávku materiální pomoci do obce Doksany a Křešice. Obec Želešice dnes ukončila materiální sbírku ve svém regionu a na své náklady vysbíranou pomoc doplněnou o dodávku pomoci od dárců z Brna vypraví od humanitárního skladu s charitního šatníku Diecézní charity Brno BALTAZAR na Rosické ul. 1.

Obyvatelé Moravy a Vysočiny, kde Diecézní charita Brno působí, si ještě dobře pamatují své vlastní zážitky z povodní, možná proto tak velmi soucítí s lidmi v postiženým oblastech. Do dnešního dne evidujeme asi 160 zájemců o dobrovolnickou pomoc a do materiálních sbírek je zapojeno 30 obcí v našem regionu,“ říká ředitel DCHB Oldřich Haičman.

Kontakt:

Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková mluvčí, tel: 604 337 905

 

Tisková zpráva ke stažení zde.