Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Radostné velikonoce Vám přeje Diecézní charita Brno

Radostné velikonoce Vám přeje Diecézní charita Brno

Ze srdce Vám přejeme hezké prožití blížících se svátků v radostném očekávání velikonočního vzkříšení.

Požehnané Velikonoce 2017

Požehnané Velikonoce 2017

Kéž je největší ozdobou Vašich Velikonoc symbol kříže a největší radostí příběh vzkříšení syna, který tento symbol ukrývá. Jménem Diecézní charity Brno společně s celým kolektivem pracovníků přeje Oldřich Haičman, ředitel.

PF 2017

PF 2017

Nechť Vám vánoční čas a připomenutí svátků narození Ježíše Krista prostoupí životem jako vůně medu a učiní dny dobrými i po celý příští rok.

Radostné a požehnané Velikonoce!

Radostné a požehnané Velikonoce!

"Láska Kristova, který se za nás na kříži obětoval a třetího dne byl slavně vzkříšen, ať Vás provází, ať je Vaší silou, radostí a nadějí."  Mons. Pavel Posád, prezident Charity ČR

"Všem našim klientům, zaměstnancům, dobrovolníkům, partnerům, příznivcům a dárcům, a také jejich blízkým, přeji radost z Kristova Vzkříšení a požehnané svátky velikonoční."  Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR

Velikonoční přání Diecézní charity Brno

Velikonoční přání Diecézní charity Brno

Nechť jsou velikonoční svátky Božího zmrtvýchvstání symbolem naděje pro Vás i pro Vaše blízké.

PF 2016

PF 2016

Kéž světlo hvězdy, která před dvěma tisíci lety přinesla naději, nacházíte v každodenních maličkostech i dnes, nejen o svátcích vánočních ale také po celý nadcházející rok!

Požehnané velikonoční svátky

Požehnané velikonoční svátky

Kéž je jarní znovuprobuzení také symbolem velikonočního Vzkříšení, které vnese do vašeho života radost a povzbuzení!

PF 2015

PF 2015

Jménem Diecézní charity Brno Vám ze srdce přejeme, aby Vás radostné zprávy provázely nejen o Vánocích, ale také po celý příští rok 2015. Děkujeme také za Vaši celoroční podporu pomoci lidem v nouzi! >>>

Přejeme Vám radostné velikonoční svátky  

Přejeme Vám radostné velikonoční svátky  

Ze srdce Vám přejeme hezké prožití blížících se svátků v radostném očekávání velikonočního vzkříšení.