Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

projekt-logo-eu-mmr

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005229

V rámci projektu dojde ke zkvalitnění bydlení a zachování kapacity Chráněného bydlení sv. Michaela poskytovaného v budově na ul. Žabovřeská 69/6 v Brně, a to prostřednictvím celkové rekonstrukce budovy, vybudováním nástavby 3NP a vybudováním nového bezbariérového výtahu. Technický stav budovy a její vnitřní dispozice, kde je služba nyní poskytována, je nevyhovující ve vztahu k potřebám klientů, k plánované legislativě i k neustále se zvyšujícím výdajům na opravy a údržbu budovy.

Realizací projektu zůstane zachována stávající kapacita chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením v budově na ulici Žabovřeská 69/6 v Brně – Pisárkách. Služba bude nadále poskytována 8 klientům. Díky rekonstrukci a nástavbě v objektu vzniknou dvě oddělené domácnosti se společenskými místnostmi a kuchyněmi, vybudovány budou také sociální zařízení odpovídající Materiálně technickému standardu.

Komfort bydlení všech klientů se zvýší, každý bude mít samostatný jednolůžkový pokoj. Vybudováním nové společenské místnosti a samostatných pokojů se zvýší prostor pro nácviky a rozvoj samostatnosti, zvýší se kvalita sociální práce s klientem. Zateplením obvodového pláště dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Vybudováním bezbariérového výtahu a sociálního zázemí se zvýší kvalita služeb pro klienty se sníženou možností pohybu a posílí se jejich samostatnost.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Pisarky_JZ_clear_K2Pisarky_JV_clear_K2

Nebyly nalezeny žádné články.