Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Pošlete dárcovskou sms a podpořte lidi v existenční nouzí!

O projektu

2014_Charita_noc venku 17Cílem projektu je podpora lidí s postižením, lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, lidí, kteří se ocitli na sociálním dně, potýkají se s problémy spojenými se stárnutím, jsou cizinci nebo patří k menšinám a obtížně se orientují v české společnosti.

Pomoc těmto lidem je poskytovaná prostřednictvím charitních služeb, které se specializují na sociální poradenství a pomoc a podporu při opětovnému začlenění do společnosti.

Charita pomáhá při zajištění součinnosti s úřady, při zprostředkování řešení vážných rodinných záležitostí a zprostředkování základní stravy. V závažných a oddůvodněných případech poskytuje příspěvek na jízdné k nutné dopravě domů či na úřady, soudy, popřípadě poskytnutí stravenek k zakoupení základních potravin.

Profil projektu na dárcovském portálu darujspravne.cz.

Jak můžete přispět, nové možnosti příspěvku od 21. 3. 2017

K realizaci této pomoci můžete přispět na účet 43-6729060267/0100 nebo jednorázovou dárcovskou SMS (DMS) na číslo 87777. DMS je nově možné odeslat v cenách 30, 60 nebo 90 Kč, Charita obdrží 29, nebo 59 nebo 89 KčDMS logo

Zápis DMS dle vybrané částky, kterou chcete odeslat je:

  • DMSmezeraDCHBmezera30
  • DMSmezeraDCHBmezera60
  • DMSmezeraDCHBmezera90
  • možnosti trvalé DMS (klikněte na odkaz)

Zpětná SMS: Dekujeme. Vase DMS DCHB ve vysi 30 nebo 60 nebo 90 Kc byla prijata. Vice informaci na www.darcovskasms.cz.

Upozornění: Dosud platné dárcovské sms DMS DCHB a roční DMS budou platné již jen v omezeném doběhovém období a poté úplně zrušeny.

Více na www.darcovskasms.cz

Na jaké služby přispíváte

char-5Diecézní charita Brno poskytuje a realizuje služby ve prospěch lidí ohrožených existenční nouzí již od roku 2006 v rámci Centra pro lidi sociálně znevýhodněné – Celsuz a to prostřednictvím jeho služeb pro lidi s duševním onemocněním, dlouhodobě nezaměstnané lidi, Celsuz – Oborné sociální poradenství a Celsuz – Služby pro cizin
ce.

  • Pomoc lidem s duševním onemocněním a lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní
  • Celsuz – Oborné sociální poradenství - posláním služby je poskytování podpory lidem, kteří se nachází v krizové či nepříznivé životní situaci. Služba přispívá k 20110901-2011_08_Blansko-78tomu, aby uživatelé překonávali krizové a nepříznivé životní stavy a situace a mohli se plně začleňovat do společenských vazeb a širší sociální sítě. Služba nabízí také dluhové, právní a psychologické poradenství  
  • Celsuz – Služby pro cizince pomáhá cizincům v orientaci v České republice, v komunikaci s českými úřady a v jejich co nejrychlejším začlenění do většinové společnosti. Dalším cílem je informovat majoritní veřejnost o problémech minorit, žijících na území ČR, a zasadit se tak o podporu prevence intolerance, rasismu, xenofobie a diskriminace cizinců

Pokud se rozhodnete tento projekt podpořit:

  • umožníte tak realizaci individuálně zaměřené sociální práce, která je schopna efektivně pomoci těm lidem, kteří to potřebují. 
  • prostředky na poskytování služeb získáváme především od ministerstev, samosprávních celků a různých nadací, tyto však pokryjí jen 50 % nákladů, přispějete-li, umožníte nám udržet si určitou nezávislost a zachovat tvář Charity jako služby chudým a bezmocným.
 
Děkujeme Vám za Vaši podporu!
 

Sbírka na podporu lidí ohrožených existenční nouzí je řádně osvědčena Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 22. 2. 2013 č. j. S-JMK/16843/2013/OSP pro území České republiky a její oznámení je v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak se zákonem 117/2001 Sb. O veřejných sbírkách. Sbírka byla zahájena 23. 2. 2013 a je osvědčena na dobu neurčitou.