Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

 Výsledky Postní almužny 2010 v brněnské diecézi

 

Oblastní charita 

Výše darů v Kč 

Počet schránek

Blansko

115 898

364

Brno

145 567

274

Břeclav

39 333

100

Hodonín

135 210 

414

Jihlava

43 296

157

Rajhrad

159 979

640

Tišnov

55 647

299

Třebíč

73 122

418

Znojmo

107 240

387

Žďár

91 414

401

Celkem

966 706

3 454

Díky Vaší almužně jsme mohli podpořit například:  

 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mladistvých (OCH Blansko) – 39 849 Kč

Děti a mladiství jsou ohroženi sociálně patologickými jevy jako jsou užívání návykových látek, kriminalita, gamblerství apod. Oblastní charita Blansko vytváří prostředí a podmínky pro setkávání dětí a mladých lidí, umožňuje jim aktivně trávit volný čas a pomáhá řešit jejich problémy. 

 

Podpora lidí v nouzi v Rumunsku (OCH Hodonín) – 39 218 Kč

Oblastní charita Hodonín působí v Rumunsku již řadu let. Výtěžek z Postní almužny bude použit ve prospěch dětského domova v Pietroasa Mare a na vybavení pečovatelské služby v šesti českých vesnicích v oblasti Banát.

 

Příspěvek na auto pro domácí hospicovou péči (OCH Jihlava) – 37 300 Kč

Díky domácí hospicové péči mohou nevyléčitelně nemocní pacienti zůstat v domácím prostředí a dožít svůj život v důstojných podmínkách se svými blízkými. OCH Jihlava provozuje tuto službu  s lidským přístupem a profesionální péčí.   

 

Podpora sociálně potřebné rodiny (OCH Rajhrad) – 49 600 Kč  

Z Postní almužny byla v rajhradské farnosti podpořena sociálně potřebná rodina, jejíž členové jsou lidé s mentálním handicapem. Mají čtyři nezletilé děti. Tato rodina byla podpořena formou  zakoupení obědů.              

Středisko rané péče (OCH Třebíč) – 15 000 Kč

Středisko rané péče Oblastní charity Třebíč podporuje rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Výtěžek Postní almužny bude věnován na terapeutický pobyt pro tyto rodiny.

 

Pomoc vážně nemocným a umírajícím dětem na Ukrajině (OCH Znojmo) - 105 585 Kč

Oblastní charita Znojmo použije výtěžek z Postní almužny na snížení nákladů na operace vážně nemocných a umírajících dětí na Ukrajině. 

 

Nákup potravin pro lidi bez domova (OCH Žďár n. Sázavou) – 1 864 Kč

Oblastní charita Žďár podpoří díky financím z Postní almužny lidi, kteří se ocitli bez domova.    

 

Tyto projekty byly podpořené díky financím z Postní almužny podle zaškrtnutých preferencí na postničkách. Kompletní přehled podpořených projektů.      

 

Děkujeme Vám za almužnu!