Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Výsledky Postní almužny 2013 v brněnské diecézi

 Oblastní charita  Výše darů v Kč
 Blansko  59 681
 Brno  70 234
 Břeclav  40 723
 Hodonín  70 033
 Jihlava  49 603
 Rajhrad  132 485
 Tišnov  22 722
 Třebíč  54 673
 Znojmo  106 244
 Žďár nad Sáz.  32 061
 Celkem 638 459

Podpořené projekty

Děkujeme všem, kteří se zapojili!

O postní almužně 2013

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi. Peníze se vkládají to tzv. postniček a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Postní almužna se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.

Slovo otce biskupa k Postní almužně 2013

Dopis otce prezidenta a ředitele Diecézní charity Brno

V loňském roce byl výtěžek Postní almužny 2012 na jižní Moravě 643 408 Kč a dary byly využity například na čističku vzduchu do hospice sv. Josefa v Rajhradě, na podporu činnosti charitních pečovatelských služeb Oblastní charity Jihlava nebo jako příspěvek na stavební přestavbu Denního centra a noclehárny pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně. Další projekty

 

Děkujeme Vám za almužnu!