Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Postní almužna 2011

Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný!

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi. Peníze se vkládají to tzv. postniček a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Postní almužna se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.

Komu a jak pomohla Postní almužna 2011 

Postní almužna letos například pomohla zdravotně postiženým návštěvníkům mateřského a rodinného centra v Protivanově, kde byl vybudován bezbariérový vstup. Dále pomohla podpořit Asistenční službu Filip pro lidi s mentálním postižením v Brně, přispěla na zdravotnické výdaje chudých rodin ve Velkých Pavlovicích, podpořila nákup auta pro Charitní pečovatelskou službu v Telči. Příspěla na pomůcky pro volnočasové aktivity sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež VATA v Židlochovicích popřípadě na operace a léčebné výdaje vážně nemocných a umírajících chudých dětí na Ukrajině.

Úplný přehled podpořených projektů (pdf)

Úplný přehled podpořených projektů (excelový soubor)

 

Konečné výsledky Postní almužny 2011 v brněnské diecézi

 Oblastní charita  Výše darů v Kč  Počet vrácených schránek
 Blansko  55 811  136 (100%)
 Brno  59 715  930 (99%)
 Břeclav  22 185  545
 Hodonín  75 707  
 Jihlava  37 226  109
 Rajhrad  141 027  563 (100%)
 Tišnov  24 848  100%
 Třebíč  64 283  314 (100%)
 Znojmo  94 303  328 (100%)
 Žďár nad Sáz.  67 910  263 (100%)
 Celkem  643 015  

Děkujeme Vám za almužnu!

 

Výsledky a využití Postní almužny 2010