Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Sbírka na Charitu 2017 ve farnostech brněnské diecéze

Sbírka na Charitu 2017 ve farnostech brněnské diecéze

Sbírka na služby Diecézní charity Brno bude probíhat v neděli 4. června u příležitosti Slavnosti Seslání Ducha Svatého. V loňském roce dárci do sbírky darovali více než 2,4 milionu Kč. Přispěli tak na pomoc 55 tisícům lidí v nouzi. Děkujeme! 

sbírka charita 2017Sbírku ustanovil otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle, který je zřizovatelem Diecézní charity Brno, aby se konala jednou ročně v kostelích brněnské diecéze. Poselství tohoto svátku mluví o neustálé přítomnosti Boha. Můžeme se tak stát aktivním nástrojem jeho přítomnosti skrze naši lásku k těm, kteří jsou v naší blízkosti, a zejména k těm, kteří se neobejdou bez pomoci druhých.

Jak dary věřících Charita využívá?

Charita jako organizace a nedílná součást katolické církve nežádá peněžní dary pro sebe, ale aby mohla zajistit službu lidem v nouzi. Pomáhá všem bez ohledu na příslušnost k rase, pohlaví nebo vyznání.
Diecézní charita Brno aktivně žádá o příspěvky na svou činnost od státu a místních samospráv. Ty však stačí pokrýt náklady jen z poloviny. Proto je podpora drobných dárců a sponzorů nepostradatelná. Bez sbírek, modliteb věřících a dobrovolnictví by Charita těžko mohla existovat.

Loni jsme mohli pomoci více než 3000 seniorům, téměř 3000 lidem bez domova, 700 lidem se zdravotním postižením, poskytli ubytování 700 matkám s dětmi v tísni a mnoha tisícům lidí v dalších oblastech péče.
Do Sbírky na Charitu jste v loňském roce darovali 2,4 mil. korun. Za tuto částku jsme byli schopni zabezpečit například roční provoz chráněného bydlení pro 15 lidí s postižením nebo roční fungování denního centra pro lidi bez domova, které pomůže téměř 2000 potřebným. Charita tak často slouží těm, kterým nikdo jiný nepomáhá.

Vaše dary jsou nepostradatelné a jsou využívány tak, aby se strádajícím nedostávalo jen kvalitní pomoci, ale také služby lidské blízkosti. Děkujeme vám.

Plakát ke stažení

Doprovodný dopis ke stažení