Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Svatodušní sbírka na Charitu

Svatodušní sbírka na Charitu

Již tradičně se bude v kostelích brněnské diecéze konat Sbírka na Charitu, kterou ustanovil biskup Mons. Vojtěch Cirkle, zřizovatel Diecézní charity Brno. Datum konání sbírky bylo určeno na slavnost Seslání Ducha svatého, který letos připadá na neděli 20.5.2018. Tento krásný svátek znovuobrození Církve přes dary Ducha je příležitostí k obnově našeho duchovního života.

Díky darům Ducha svatého můžeme lépe rozpoznávat v potřebných a trpících samotného Krista, který řekl: „Neboť jsem hladověl a vy jste mi dali najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.“ (Mt 25, 35–36)

Jednou z možností, jak opravdu účinně pomoci těm, kteří si sami pomoci nedokáží, je pomáhat skrze organizaci, která se již 25 let zabývá konkrétní pomocí potřebným. Touto organizací je Diecézní charita Brno, jejímž zřizovatelem je brněnský biskup.

Brněnská charita se svými téměř 150 službami na území jižní Moravy a části Vysočiny pomáhá seniorům, lidem bez domova, lidem se zdravotním znevýhodněním, matkám s dětmi v tísni a lidem v těžké životní situaci.

Bez dárců, dobrovolníků a sbírek by Charita nemohla své dílo milosrdné lásky k bližním provozovat. Proto je vděčná za jakýkoli finanční dar pro potřebné.

Vaše finanční příspěvky jsou pro činnost Charity nepostradatelné.
Spoléháme se proto na Vaši štědrost. Prostřednictvím Charity můžete i vy přinášet útěchu do života těžce zkoušených bližních. Za všechny dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Loni jste do sbírky darovali více než 2,6 milionu Kč.

Přispěli jste tak na pomoc 55 tisícům lidem v nouzi. Děkujeme!

PDF ke stažení