Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Staňte se naším dárcem

Nemáte čas nebo nemůžete pomáhat osobně? Staňte se naším dárcem a Charita se stane Vaší prodlouženou rukou! Nechceme dary pro sebe, ale pro ty, kterým Charita slouží. 

Dárcovské konto: 1583741621/0100 Komerční banka, a. s.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 

 

Proč hledáme nové dárce

 • Za posledních pět let nám ubylo asi 95 dárců, ať už v důsledku stáří nebo ekonomické krize.
 • Prostředky na poskytování služeb získáváme především od ministerstev, samosprávních celků a různých nadací, tyto však pokryjí jen 50 % nákladů.
 • Chceme si zachovat určitou nezávislost od státních donátorů, proto hledáme individuální dárce, kteří nám pomohou zachovat tvář Charity jako služby chudým a bezmocným.
 • Přáli bychom si pobízet veřejnost k spoluzodpovědnosti za sociální situaci v naší zemi a
  k solidaritě vůči chudým a trpícím.
 • Nepomáháme jen v době povodní, zemětřesení či jiných katastrof v cizích zemích, ale ročně poskytujeme služby více než 50-ti tisícům potřebných ve vašem bezprostředním okolí.

Jak můžete pomoci

Darujete-li Charitě:

 • jakýkoli, i nepatrný, finanční obnos, použijeme ho ve prospěch těch nejpotřebnějších, kteří si sami pomoci nemohou,
 • 1200,- Kč za rok, což představuje 100,- Kč měsíčně, budeme moci uhradit 5 dnů komplexní služby o dospělého nebo dítě s mentálním či jiným postižením v denním stacionáři nebo v chráněném bydlení,
 • 2400,- Kč za rok, což činí 200,- Kč za měsíc, uhradíte 12 dní plnohodnotné odborné péče o jednoho obyvatele charitního domova pokojného stáří,
 • 3600,- Kč za rok, tj. 300,- Kč měsíčně, přispějete k tomu, abychom mohli pomoci jedné matce s dětmi v nesmírně tíživé životní situaci formou poskytnutí ubytování na 1,5 měsíce.
 • Svůj čas a oslovíte-li někoho ze svého okolí - rodinu, přátelé, o kom si myslíte, že by je stát se dárcem mohlo zajímat. 

Jak nám dárci již pomohli

V uplynulém roce jsme také díky podpoře dárců pomohli například:

 • více než 4 000 matkám s dětmi v tísni,
 • více než 9 000 seniorům,
 • více než 1600 lidem bez domova,
 • více než 400 lidem s postižením,
 • více než 500 nevyléčitelně nemocným,
 • více než 150 cizincům v nouzi ad.

Díky dárcům provozujeme:

 • 10 středisek ošetřovatelské služby,
 • 18 zařízení pro lidi s postižením,
 • 7 domovů pro matky s dětmi v tísni,
 • 4 služby pro podporu života menšin,
 • 29 středisek a služeb pro seniory,
 • 1 hospic,
 • 7 zařízení pro lidi bez domova,
 • 4 projekty humanit. pomoci do zahraničí,
 • 12 středisek odborného poradenství,
 • 10 zařízení pro prevenci závislostí,
 • 1 poradnu pro cizince ad.

Jak na to

 • Peníze je možné složit v hotovosti do pokladny sekretariátu, kde vám okamžitě vydáme potvrzení a nebo v kterékoli pobočce Komerční banky.
 • Poštovní poukázkou, které jsou k dispozici na sekretariátu nebo na každé poště.
 • Bezhotovostním převodem na účet číslo: 1583741621/0100 vedený u KB Brno-město příkazem
  k platbě na pobočce své banky, prostřednictvím telefonického nebo internetového bankovnictví.
   

Dary poskytnuté pro účely Diecézní charity Brno je možno použít podle zákona č.586/1992 Sb. ke snížení daňového základu dárce. Pro potvrzení převzetí daru potřebujeme znát Vaši adresu. Zatímco na poštovních poukázkách je běžně jméno s adresou uváděno, tak při převodu daru z účtu sděluje peněžní ústav pouze název účtu. Zde je proto nutné uvést ve zprávě pro příjemce správné jméno a adresu, u organizace i IČO. Tyto údaje je Diecézní charitě Brno možno sdělit i jednorázově mailem, případně telefonem. Dary bez uvedených údajů neumožní dárci požádat o snížení daňového základu a současně za ně nemůžeme poděkovat.

 

Co získáte jako dárce

 • Možnost odečtu daru ze základu daně na základě potvrzení o daru (Od základů daně lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota za zdaňovací období přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč, nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 2% ze základu daně.),
 • pravidelné informace o dění v naší organizaci,
 • pozvání na případné prestižní kulturní benefiční akce Diecézní charity Brno.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.