Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Staňte se naším dárcem

Nemáte čas nebo nemůžete pomáhat osobně? Staňte se naším dárcem a Charita se stane Vaší prodlouženou rukou! Nechceme dary pro sebe, ale pro ty, kterým Charita slouží. 

Dárcovské konto: 1583741621/0100 Komerční banka, a. s.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 

 

Proč hledáme nové dárce

 • Za posledních pět let nám ubylo asi 95 dárců, ať už v důsledku stáří nebo ekonomické krize.
 • Prostředky na poskytování služeb získáváme především od ministerstev, samosprávních celků a různých nadací, tyto však pokryjí jen 50 % nákladů.
 • Chceme si zachovat určitou nezávislost od státních donátorů, proto hledáme individuální dárce, kteří nám pomohou zachovat tvář Charity jako služby chudým a bezmocným.
 • Přáli bychom si pobízet veřejnost k spoluzodpovědnosti za sociální situaci v naší zemi a
  k solidaritě vůči chudým a trpícím.
 • Nepomáháme jen v době povodní, zemětřesení či jiných katastrof v cizích zemích, ale ročně poskytujeme služby více než 50-ti tisícům potřebných ve vašem bezprostředním okolí.

Jak můžete pomoci

Darujete-li Charitě:

 • jakýkoli, i nepatrný, finanční obnos, použijeme ho ve prospěch těch nejpotřebnějších, kteří si sami pomoci nemohou,
 • 1200,- Kč za rok, což představuje 100,- Kč měsíčně, budeme moci uhradit 5 dnů komplexní služby o dospělého nebo dítě s mentálním či jiným postižením v denním stacionáři nebo v chráněném bydlení,
 • 2400,- Kč za rok, což činí 200,- Kč za měsíc, uhradíte 12 dní plnohodnotné odborné péče o jednoho obyvatele charitního domova pokojného stáří,
 • 3600,- Kč za rok, tj. 300,- Kč měsíčně, přispějete k tomu, abychom mohli pomoci jedné matce s dětmi v nesmírně tíživé životní situaci formou poskytnutí ubytování na 1,5 měsíce.
 • Svůj čas a oslovíte-li někoho ze svého okolí - rodinu, přátelé, o kom si myslíte, že by je stát se dárcem mohlo zajímat. 

Jak nám dárci již pomohli

V uplynulém roce jsme také díky podpoře dárců pomohli například:

 • více než 4 000 matkám s dětmi v tísni,
 • více než 9 000 seniorům,
 • více než 1600 lidem bez domova,
 • více než 400 lidem s postižením,
 • více než 500 nevyléčitelně nemocným,
 • více než 150 cizincům v nouzi ad.

Díky dárcům provozujeme:

 • 10 středisek ošetřovatelské služby,
 • 18 zařízení pro lidi s postižením,
 • 7 domovů pro matky s dětmi v tísni,
 • 4 služby pro podporu života menšin,
 • 29 středisek a služeb pro seniory,
 • 1 hospic,
 • 7 zařízení pro lidi bez domova,
 • 4 projekty humanit. pomoci do zahraničí,
 • 12 středisek odborného poradenství,
 • 10 zařízení pro prevenci závislostí,
 • 1 poradnu pro cizince ad.

Jak na to

 • Peníze je možné složit v hotovosti do pokladny sekretariátu, kde vám okamžitě vydáme potvrzení a nebo v kterékoli pobočce Komerční banky.
 • Poštovní poukázkou, které jsou k dispozici na sekretariátu nebo na každé poště.
 • Bezhotovostním převodem na účet číslo: 1583741621/0100 vedený u KB Brno-město příkazem
  k platbě na pobočce své banky, prostřednictvím telefonického nebo internetového bankovnictví.
   

Dary poskytnuté pro účely Diecézní charity Brno je možno použít podle zákona č.586/1992 Sb. ke snížení daňového základu dárce. Pro potvrzení převzetí daru potřebujeme znát Vaši adresu. Zatímco na poštovních poukázkách je běžně jméno s adresou uváděno, tak při převodu daru z účtu sděluje peněžní ústav pouze název účtu. Zde je proto nutné uvést ve zprávě pro příjemce správné jméno a adresu, u organizace i IČO. Tyto údaje je Diecézní charitě Brno možno sdělit i jednorázově mailem, případně telefonem. Dary bez uvedených údajů neumožní dárci požádat o snížení daňového základu a současně za ně nemůžeme poděkovat.

 

Co získáte jako dárce

 • Možnost odečtu daru ze základu daně na základě potvrzení o daru (Od základů daně lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota za zdaňovací období přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč, nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 2% ze základu daně.),
 • pravidelné informace o dění v naší organizaci,
 • pozvání na případné prestižní kulturní benefiční akce Diecézní charity Brno.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.