Tří králové na koních a s velbloudem putovali Brnem

Foto: Richard Bouda