Z Tříkrálové sbírky 2010 jsme díky Vašim darům podpořili například: 

Domácí hospicovou péči (OCH Blansko) – 200 000 Kč
Pořízení a provoz automobilu pro domácí hospicovou péči, která umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům dožít v domácím prostředí se svými blízkými.

Domov pokojného staří Kamenná (OCH Brno) – 410 500 Kč
Přístavba Domova pokojného stáří Kamenná pro seniory za účelem zlepšení životních podmínek uživatelů. Nové křídlo budovy bude sloužit zejména pro nejpotřebnější skupinu seniorů, tj. lidem trpícím Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova (OCH Brno) – 200 000 Kč
Využití hlavně pro přímou pomoc uživatelům služeb – potraviny, hygienické prostředky.  

Odborné poradenství (OCH Hodonín) – 100 000 Kč
Pokrytí provozních a mzdových nákladů charitních poraden v Hodoníně, Bučovicích a Slavkově u Brna.

Zahraniční pomoc do Rumunska (OCH Hodonín) – 150 000 Kč
Podpora pečovatelské služby v oblasti Banát.

Centrum sociálních služeb Mahenova (OCH Jihlava) – 100 000 Kč
Příspěvek na celkovou rekonstrukci budovy určené kprovozování služeb sociální rehabilitace pro mladé lidi.

Charitní ošetřovatelská služba (OCH Znojmo) – 80 000 Kč
Nákup kompenzačních pomůcek pro imobilní pacienty.

Krizový dobrovolný tým (OCH Znojmo) – 50 000 Kč
Nákup čisticích prostředků a desinfekcí, hygienické pomůcky a další humanitární prostředky pro přímou pomoc osobám postiženým živelnými katastrofami či jinými nenadálými a krizovými situacemi.

Domácí hospicová péče (OCH Žďár n. Sázavou) – 60 000 Kč
Nákup rehabilitačních pomůcek pro pacienty.

Přehled všech projektů podpořených z Tříkrálové sbírky 2010

Tříkrálové sbírky 2011 jsme díky Vašim darům podpořili například:

Tábor pro děti z azylových domovů (OCH Blansko) - 40 000 Kč, klientky Azylových domů  nemají dostatek finančních prostředků na aktivity pro své děti v době letních prázdnin. Cílem je předejít sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže.

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Bratislavská 58 (OCH Brno) - 60 000 Kč, noční centrum pro lidi bez domova je zařízení, jenž má za cíl poskytnout v mrazivých nocích azyl lidem bez domova, kteří se nedostanou do ubytovacích zařízení z různých důvodů, především ale kapacitních.

Podpora střediska humanitární pomoci (OCH Blansko) - 162 200 Kč, cílem střediska je přemístit oblečení, nábytek, funkční elektrospotřebiče pro domácnost, domácí potřeby od lidí, kteří je již nepotřebují, k těm, kteří je potřebují nutně a na nové nemají finanční prostředky.

Provoz Dětského domu Zábrdovice (OCH Brno) - 41 000 Kč, uživateli jsou výhradně romské děti a mladiství pocházející z přilehlé sociálně vyloučené komunity. DDZ jim nabízí pestrou nabídku volnočasových aktivit.

Individuální pomoc na onkologickou léčbu na Ukrajině (OCH Brno) - 20 000 Kč, na přímou pomoc paní Taťjáně k financování léčby rakoviny, prostřednictvím pomoci Oblastní charity Znojmo.

Humanitární pomoc Japonsku (OCH Rajhrad) - 30 000 Kč, pomoc obětem zemětřesení v březnu 2011 prostřednictvím Caritas Japan   

Polohovací lůžka pro hospic sv. Josefa (OCH Rajhrad) - 90 000 Kč, klientů s nadprůměrnou výškou a váhou v poslední době přibývá. Proto na obě oddělení hospice je nutné pořídit prodloužená elektrická polohovací lůžka s vyšší nosností včetně antidekubitních matrací.

Nízkoprahové zařízení Vata pro mládež Židlochovice (OCH Rajhrad) - 220 000 Kč, poskytuje komplexní zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži, u kterých jsou přítomny faktory pro vznik sociálně nežádoucích jevů, pro děti v obtížných životních situacích, podává jim informace a podporuje při řešení jejich problémů.

Přehled všech projektů podpořených z Tříkrálové sbírky 2011

Z Tříkrálové sbírky 2012 jsme díky Vašim darům podpořili například: 

Charitní poradna (OCH Blansko) - 100 000 Kč, která pomáhá lidem v těžké životní situaci,

Noční krizové centrum v Brně pro lidi bez domova (OCH Brno) - 20 000 Kč

Příspěvek na výstavbu dětského domova rodinného typu v Rachivu na Ukrajině (více charit)  - 140 000 Kč

Domovinka Panny Marie v Němčičkách (OCH Břeclav) - 262 000 Kč, které poskytuje odlehčovací službu seniorům a zdravotně postiženým. Příspěvek na lůžkoviny, dezinfekci, stravenky, pohonné hmoty, pojištění majetku a mzdové náklady pečovatelek.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vatav ŽidlochAutomobil pro převoz klientů s mentálním a kombinovaným postižením  Nesa Velké Meziříčíovicích (OCH Rajhrad) - 80 000 Kč, příspěvek na energie a provoz služby 

Nákupu hygienických potřeb a HIV testů pro uživatelky služby Magdala, která pomáhá obětem nucené prostituce na Znojemsku - 90 000 Kč

Nákup kompenzačních pomůcek pro Domácí hospicovou péči (OCH Žďár nad Sázavou) 242 700 Kč - vertikalizační stůl, elektrické polohovací, matrace k lůţkům (antidekubitní), kyslíkový přístroj, odsávačka.

Nákup a úprava automobilu (VW Crafter) denního stacionáře Nesa pro přepravu osob s postižením - 963 927 Kč

Přehled všech projektů podpořenýchTříkrálové sbírky 2012

 

Děkujeme všem, kteří umožnili realizaci všech projektů, zejména pak koledníkům a dárcům.