Díky Tříkrálové sbírce charitní Klubu Čas v Tišnově chrání děti a mládež před nástrahami ulice

Díky Tříkrálové sbírce charitní Klubu Čas v Tišnově chrání děti a mládež před nástrahami ulice

Jedněmi z těch, kteří navštěvují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLUB ČAS tišnovské Charity, jsou čtyři sourozenci ze sociálně slabé rodiny, která zvládá obstarat základní rodinné potřeby, ale mnoho aktivit pro děti je pro ně nad rámec rodinného rozpočtu.

V minulosti se s námi dva z těchto sourozenců účastnili projektu „Táborem to může začít“ a na to konto bez problémů navštěvovali během školního roku zvolený kroužek v Klubu. „Nejlepší je, že se vždycky můžeme se svými problémy obrátit na pracovníky, kteří nám poradí, snaží se pochopit naši situaci, popřípadě pomůžou nám to vyřídit. Pak taky, že se tu nikdy nenudíme :-) ,“ říkají svorně sourozenci.

„Pro děti jako Petr, Vašek, Pavel a Jana, je zpravidla náročné účastnit se akcí, které nejsou zcela ve finanční režii Klubu, zároveň je často nutné, aby si na dopravu či vstupné malou částkou přispěly. Díky finanční podpoře Tříkrálové sbírky se nám tak podaří snížit náklady na plánované akce na minimum, což významně podpoří děti a mládež z rodin žijících v ekonomicky náročných podmínkách. Na podobnou volnočasovou aktivitu by se jinak dostávali složitě,“ vysvětluje pracovnice Klubu Čas.

KLUB ČAS tak může dětem a mládeži ve věku 11 – 26 let poskytnout bezpečný prostor pro trávení volného času a sociální pomoc v případě jejich nepříznivé životní situace. Pro takové nastavení důvěrného prostoru připravují pracovníci ne jen pravidelné ale i alternativní programy a aktivity. Ty by se nemohly realizovat bez podpory Tříkrálové sbírky. Klub tak dává naději mnoha rodinám, že jejich děti nezlákají nástrahy a nebezpečí „ulice“.

Aktuální informaci o využití Tříkrálové sbírky najdete v tomto článku.

Děkujeme koledníkům, dárcům a řadě dalších pomocníků za podporu Tříkrálové sbírky