Tábor pro děti, které by bez podpory z Tříkrálové sbírky nikam nejely

Tábor pro děti, které by bez podpory z Tříkrálové sbírky nikam nejely

Desetiletý Honzík bydlí se svojí maminkou již ve čtvrtém azylovém domě. Nikdy na táboře nebyl, prázdniny trávil s maminkou a dalšími dvěma mladšími sourozenci doma, většinou u televize.

Jeho maminka zůstala na svoje děti úplně sama. Po zaplacení všech nutných výdajů jí zůstává 200,- Kč na den pro všechny členy rodiny. Pro zájmy děti jí nezbývají finance, proto je ráda, že může svého syna na tábor vypravit, že i její dítě bude mít prázdninový zážitek. „Díky Tříkrálové sbírce Oblastní charity Blansko může uhradit většinu nákladů spojených s pořádáním tábora. Honzík se nejvíc těší na koupání a táborák,“ říká vedoucí charitního Centra „PRO“ Boskovice Jana Augustinová, která tábor pořádá.

Letní stanový tábor je určen pro děti od 6 do 14 let, které využívají nebo dříve využívaly se svými matkami pomoc azylového domu. Stanová základna je každoročně postavena v Doubravici nad Svitavou. V rozlehlé farní zahradě je kromě 8 stanů připraven velký stan k různým činnostem, hřiště, hrací prvky a zázemí pro přípravu jídla. Dětem se dostává podnětného prostředí k osobnímu rozvoji. Formou hry, výletů, zájmových činností děti smysluplně tráví volný čas. O bohatý táborový program se starají pracovnice Oblastní charity Blansko - Centra „PRO“ Boskovice a dobrovolníci.

Aktuální informace o využití Tříkrálové sbírky najdete v tomto článku

Děkujeme koledníkům, dárcům a řadě dalších pomocníků za podporu Tříkrálové sbírky