Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2010 v brněnské diecézi  

oblastní charita

použité kasičky TS 2010  ks.

konečný výsledek TS 2010  Kč

rozpečetěné kasičky TS 2009 (ks.)

celkový výtěžek TS 2009 (Kč)

Blansko

 278

 1 214 934

 254

 1 112 097

Brno

 287

 1 633 083

 300

 1 529 190

Břeclav

 355

 1 665 239

 400

 1 618 787

Hodonín

 465

 2 064 651

 455

 1 977 640

Jihlava

 272

 948 997

 270

 844 292

Rajhrad

 375

 2 278 784

 365

 2 124 222

Tišnov

 196

 999 063 

 186

 898 849

Třebíč

 334

 1 611 513

 325

 1 532 439

Znojmo

 342

 1 398 569

 320

 1 356 833,5

Žďár n. S.

 323

 2 032 826

 323

 1 939 564

Celkem za diecézi

 3 227

 15 847 659

 3 198

14 933 913,5

Celkem bylo během ročníku 2010 v brněnské diecézi zapečetěno celkem 3 403 pokladniček. 175 pokladniček však nebylo po svém zapečetění využito ke sbírce a zůstaly prázdné. 

Výtěžek sbírky převýšil výsledek z roku 2009 o 913 745,50 Kč. Děkujeme!