Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2011 v brněnské diecézi

oblastní charita

rozepečtěné pokladničky TS 2011 ks.

konečný výsledek TS 2011  Kč

rozpečetěné kasičky TS 2010 (ks.)

celkový výtěžek TS 2010 (Kč)

Blansko

 319

 1 339 476

 278

 1 214 934

Brno

 320

 1 711 623

 287

 1 633 083

Břeclav

 400

 1 755 466

 355

 1 665 239

Hodonín

 520

 2 142 792,55

 465

 2 064 651

Jihlava

 300

 1 044 808

 272

 948 997

Rajhrad

 427

 2 457 250

 375

 2 278 784

Tišnov

 219

 1 028 520

 196

 999 063 

Třebíč

 348

 1 757 312

 334

 1 611 513

Znojmo

 383

 1 504 005

 342

 1 398 569

Žďár n. S.

 349

 2 167 854

 323

 2 032 826

Celkem za diecézi

 3 585

 16 909 106,55

 3 227

 15 847 659