Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 v brněnské diecézi

oblastní charita pokladničky TS 2012 (ks.) výtěžek TS 2012(Kč)  výtěžek TS 2011 (Kč)
Blansko  339  1 400 018  1 339 476
Brno 338  1 579 329  1 711 623
Břeclav 342  1 817 057  1 755 466
Hodonín 537  2 232 820  2 142 792,55
Jihlava  318  1 080 616  1 044 808
Rajhrad 456  2 598 382  2 457 250
Tišnov 234  1 061 146  1 028 520
Třebíč 386  1 830 372  1 757 312
Znojmo 407  1 575 622  1 504 005
Žďár n/S. 394  2 292 050   2 167 854
Celkem  3751  17 467 412  16 909 106,55