Výsledky Tříkrálové sbírky 2013 v brněnské diecézi

oblastní charita

výtěžek, Kč  

počet pokladniček, ks. 

Blansko

1 502 824

356

Brno 

1 558 567

322

Břeclav

2 015 366

411

Hodonín

2 215 682

530

Jihlava

1 191 224

322 

Rajhrad 

2 684 218

465

Tišnov 

1 096 988

224

Třebíč 

1 882 529

383

Znojmo 

1 566 365

403

Žďár 

2 375 332

386

Celkem diecéze 

18 089 095

3802