Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v brněnské diecézi

 oblastní charita výtěžek, Kč  počet pokladniček, ks. 

 Blansko

 1 580 948

 387

 Služby Brno

 1 676 488

 333

 Břeclav

 2 177 719

 450

 Hodonín

 2 315 950

 568

 Jihlava

 1 281 017

 375

 Rajhrad

 2 944 714

 520

 Tišnov

 1 151 079

 243

 Třebíč

 1 960 346

 396

 Znojmo

 1 690 606

 441

 Žďár nad Sázavou

 2 522 627

 435

 celkem diecéze

 19 301 494

 4 148