Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 v brněnské diecézi

 Organizace  Počet pokladniček Výnos (Kč) 
 Oblastní charita Blansko  396  1 694 427
 Oblastní charita Břeclav  460  2 350 871
 Oblastní charita Hodonín  572  2 597 733
 Oblastní charita Jihlava  399   1 432 170
 Oblastní charita Rajhrad  553  3 173 958
 Oblastní charita Tišnov  252  1 219 932
 Oblastní charita Třebíč  448  2 179 622
 Oblastní charita Žďár nad Sázavou  458  2 645 194
 Oblastní charita Znojmo  449  1 800 689
 Služby Brno  349  1 897 044
 Celkem  4 336  20 991 640