Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 v brněnské diecézi

 Organizace  Počet pokladniček Výnos (Kč) 
 Oblastní charita Blansko  400  1 827 836
 Oblastní charita Břeclav  480  2 523 780
 Oblastní charita Hodonín  601  2 664 570
 Oblastní charita Jihlava  400   1 583 928
 Oblastní charita Rajhrad  597  3 418 343
 Oblastní charita Tišnov  282  1 299 963
 Oblastní charita Třebíč  469  2 278 688
 Oblastní charita Žďár nad Sázavou  471  2 829 523
 Oblastní charita Znojmo  475  1 956 936
 Služby Brno  390  1 916 295
 Celkem  4 565  22 299 862