Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2018 v brněnské diecézi

 

Oblastní charita Blansko

 • bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubravice,
 • nákup postelí do Azylových domů pro matky s dětmi a do Noclehárny pro muže bez domova,
 • podpora humanitární pomoci na okrese Blansko – záchranná síť pro nejpotřebnější,

Diecézní charita Brno - Služby Brno

 • rekonstrukce Chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a autismem v Brně na ulici Žabovřeská,
 • rozvoj domácí hospicové péče v Brně pro lidi s nevyléčitelným onemocněním v jejich domácím prostředí,
 • projekt záchranné sítě v Brně pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života,
 • rekonstrukci budovy pro služby Celsuz pro lidi dlouhodobě nezaměstnané nebo pro lidi s duševním onemocněním v Brně,

Oblastní charita Břeclav

 • podpora farností na Břeclavsku v dobrovolných aktivitách pro seniory, rodiny s dětmi a sociálně slabé,
 • rozvoj domácí hospicové péče na Břeclavsku,
 • dobrovolnické centrum, které podporuje  činnost dobrovolníků v charitních službách a na akcích,
 • vybavení Krizového dobrovolného týmu, který pomáhá obětem mimořádných a krizových události,
 • projekt záchranné sítě na Břeclavsku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života,
 • podpora pečovatelské služby v českých vesnicích v rumunském Banátu,

Oblastní charita Hodonín

 • výstavba Noclehárny a Denního centra pro lidi bez domova v Hodoníně,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hodoníně,
 • příspěvek na provoz Domova pro matky s dětmi v Hodoníně,
 • rozvoj Domácí hospicové péče na Hodonínsku - Mobilní hospic sv. Filipa Neriho,
 • projekt záchranné sítě na Hodonínsku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života,
 • podpora rozvoje centra Hippokrates v Moldavsku, které poskytuje domácí péči chudým moldavským seniorům,
 • provoz zubní ambulance pro obyvatele českých vesnic v rumunském Banátu,
 • dobrovolnické centrum, které podporuje  činnost dobrovolníků v charitních službách a na akcích

Oblastní charita Jihlava

 • rekonstrukce budovy pro služby lidem se sociálním znevýhodněním v Jihlavě,
 • projekt záchranné sítě na Jihlavsku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Personální a materiální zajištění provozu humanitární činnosti,
 • Charitní pečovatelská služba Kamenice, Luka nad Jihlavou, Telč, Nová Říše, Kostelec - nákup vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů,
 • Osobní asistence Dačice - pomáhá lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním zvládat každodenní činnosti,
 • provoz Charitního šatníku Dačice pro lidi v nouzi,
 • příspěvek na Dobrovolnické centrum, které podporuje  činnost dobrovolníků v charitních službách a na akcích Charity - zajištění materiálu a provozních nákladů,
 • Centrum Vrakbar - přednášková činnost o rizicích dospívání pro školy v Kraji Vysočina,
 • Bárka - Charitní domácí hospicová péče Jihlava, rozvoj služby a nákup vybavení,

Oblastní charita Rajhrad

 • vybudování nových jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa v Rajhradě pro lidi s nevyléčitelným onemocněním,
 • projekt záchranné sítě na Rosicku a Modřicku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Personální a materiální zajištění provozu humanitární činnosti,
 • Mobilní hospic sv. Jana, který pečuje o lidi s nevyléčitelnou nemocí v domácím prostředí a podporuje jejich rodiny,
 • Odborné sociální poradenství - zajištění provozu sociální služby, která tvoří nedílnou součást komplexní péče o klienty hospice a jejich rodiny,
 • Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata v Židlochovicích,
 • náklady Dobrovolnického centra, které podporuje  činnost dobrovolníků v charitních službách (zejména v hospici sv. Josefa) a na akcích Charity,
 • podpora sociálně slabých osob a rodin s dětmi - individuální pomoc na základě předběžných sociálních šetření o potřebnosti,
 • projekt Anti Child Labour - podpora salesiánského střediska Don Bosco Hospet v Indii, které pomáhá dětským obětem nucené práce,
 • montáž venkovních žaluzií na pokoje pacientů lůžkového hospice sv. Josefa v Rajhradě jako ochrana před vysokými teplotami,
 • vybudování pietního místa v areálu hospice sv. Josefa v Rajhradě, kde si mohou pozůstalí důstojně připomínat na své blízké,    

Oblastní charita Tišnov

 • nákup sobního auta pro pečovatelskou a ošetřovatelskou službu na Tišnovsku,
 • podpora sociálně slabých osob a rodin s dětmi - individuální pomoc na základě předběžných sociálních šetření o potřebnosti,
 • podpora Charitní záchranné sítě, která se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi. Systém služeb, který ji tvoří, potřebuje např. úpravu zázemí, zajistit personální a materiální vybavení,

Oblastní charita Třebíč

 • rekonstrukce a rozšíření zázemí pro terénní služby na Třebíčsku (hospicová, pečovatelská služba, služba osobní asistence),
 • projekt záchranné sítě na Třebíčsku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života,
 • nákup automobilu pro Charitní pečovatelskou službu Třebíč,
 • podpora sociálně slabých osob a rodin s dětmi - individuální pomoc na základě předběžných sociálních šetření o potřebnosti. Jedná se často o nezaměstnané, matky samoživitelky či dlouhodobě nemocné, kterým jednorázová pomoc umožní překlenout nejtěžší období,
 • podpora zahraniční humanitární pomoci na Ukrajině,

Oblastní charita Znojmo

 • Rodinný sociální asistent - pomoc a podpora dětem v chudých rodinách prostřednictvím terénní sociální práce a úhradou školních obědů,
 • pomoc a podpora osobám s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím terénní služby Osobní asistence,
 • pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů,
 • Domov pro matky a otce v tísni - pomoc matkám a otcům s dětmi, těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím pobytové služby – dokrytí provozních nákladů,
 • Domácí hospicová péče - osobní mzdové náklady pracovníků v přímé péči, kteří pomáhají lidem s nevyléčitelným onemocněním v jejich domácím prostředí, pohotovostní režim 24 hod./denně,
 • zajištění svozové služby pro uživatele Denního stacionáře sv. Damiána se sníženou pohyblivostí,

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

 • zabezpečení svozové služby pro uživatele se zdravotním postižením do denních stacionářů ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem,
 • nákup aut pro rozvoj a rozšíření terénních služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou jako jsou pečovatelská a ošetřovatelská služba nebo osobní asistence,
 • projekt záchranné sítě na Žďársku pro lidi v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

 

Děkujeme Vám za podporu Tříkrálové sbírky!